Кой е онлайн

В момента има 8 посетителя в сайта

Вход в систематаПУИ "Асен Киселинчев" с ново оборудване по НП "ИКТ в училище" ПДФ Печат Е-мейл

     Във връзка с НП “ИКТ в училище” за 2014 г., през месец ноември ПУИ „Асен Киселинчев“ бе сред класираните училища, които получиха финансиране по закупуване на нов компютърен хардуер на 10 нови конфигурации, с които се преоборудва компютърния кабинет. Според изискванията новите компютри /10бр./ бяха закупени с лицензиран Windows 8.1 x 64-BG. Със съществуващата подменена техника бяха  изградени 2 компютърни зали в общежитието на училището, с което се спомогна за самоподготовката на учениците със специални образователни потребности.

 
Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7” ПДФ Печат Е-мейл

“Ние заедно споделяме общ въздух. Благодаря, че не пушиш!”

Учениците от 8 клас  на ПУИ "Асен Киселинчев"-гр. Долни Дъбник с ръководител  Милена Рачовска  - психолог на училището, бяха сред допуснатите  57 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна до участие в седмото издание на Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 7”. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованиетои науката,

 
България чества Деня на народните будители ПДФ Печат Е-мейл

   На днешния 1 ноември България чества Деня на народните будители.

Посветен е на делото на книжовниците, просветителите, на борците ни за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал - Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

 
На 28.10.2014г. в ПУИ "Асен Киселинчев" се проведе заключителен семинар по проект "Класна стая сред природата" ПДФ Печат Е-мейл

Национална кампания "Чиста околна среда" - 2014г. на Министерство на околната среда и водите.

"Обичам природата и аз участвам", проект "Класна стая сред природата".

 

   С подкрепата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ по

проект „Класна стая сред природата” на стойност 4994 лв., нашето училище участва в национална кампания

„За чиста околна среда- 2014г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

Целта на проекта е чрез участието на подрастващите в кампанията  да се създадат условия и предпоставки за подобряване, разнообразяване на учебно-възпитателния процес, оползотворяване свободното време на децата и  повишаване на екологичната култура, знания, умения за опазване и възстановяване на околната среда.Основни задачи за реализиране на тази цел са:формиране на положително отношение към природни и общочовешки ценности у учениците със специални образователни потребности и стимулиране на техните прояви и добродетели.

 
Община Плевен обяви процедура за набиране и подбор на персонал за 6 Центъра за настаняване от семеен тип ПДФ Печат Е-мейл

 

     Във връзка с изпълнението на проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции”, по Договор BG051PO001-5.2.12-0076-C0001, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12, Процедура „Да не изоставяме нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността”, Община Плевен обявява следните работни места:

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
ПУИ - "Асен Киселинчев" гр. Долни Дъбник, Дизайн на www.puiakdd.com Атанас Атанасов