Компютърни термини
Компютърни термини, които трабва да знаете
Тук може да потърсите желания от вас терми и определени за него.

Започващи със Съдържащи Точно
Виж определението
Изпрати термин

Всички | | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | А | Д | Е | И | К


Има 273 вкарани определения.
Страници: 1
Термин Термини и определения
MAC адрес
MAC адреса е уникална стойост свързана с мрежовата карта било тя жична или безжична. MAC адреса се нарича още хардуерен (hardware) или физически (physical) адрес. Тези адреси са уникални за всеки мрежов адаптер в мрежата.

MAC адресите представляват 12 цифрено шестнадесетично число. По правило, MAC адресите се записват по един от следните два начина:

MM:MM:MM:SS:SS:SS

MM-MM-MM-SS-SS-SS

Първата половина на MAC адреса съдържа идентификационния номер на производителя на мрежовата карта. Втората част представлява сериен номер за адаптера произведен от съответния производител.

 
802.11a

802.11a е WLAN комуникационен стандарт. 802.11а е един от безжичните Ethernet стандарти в 802.11 серията.

802.11а безжична мрежа поддържа максимален теоретически трансфер от 54 Mbps. Принципното предимство на 802.11a спрямо 802.11b е по-високата скорост, която при 802.11b е 11 Mbps. От друга страна 802.11a входните точки (AP) и мрежови адаптери струват значително повече от съответстващите им 802.11b.

802.11a предава радио сигнали в честотния диапазон над 5 GHz. Този чистотен обхват е \"лицензиран\", което ще рече че се използват честоти незаети от други комерсиални безжични продукти като безжични телефони, тоест работи в чист честотен диапазон в сравнение с другите 802.11 стандарти. При 802.11b има много повече външни смущения. Макар, че това помага да се увеличи скоростта намалявайки смущенията, обхвата на една 802.11a мрежа са ограничен от високите 5 Ghz честоти. Една 802.11a входна точка (AP) може да покрие по-малко от 1/4 от площа на 802.11b входна точка. Стените и другите препятствия влиаят на 802.11a в много по голяма степен в сравнение с 802.11b.

 
802.11b
802.11b - е стандарт за безжична връзка от семейството 802.11. Недостатък е фактът, че безжичните мрежи, които са основани на неговите спецификации, работят в спектъра на нискочестотната, нелицензирана 2,4-гигахерцова област. Тя се използва и за нуждите на военните, болничните и научните организации. Някои от домашните безжични уреди също предават информация в този спектър, а интерференции са възможни дори с микровълнови печки. Bluetooth устройствата също работят в 2,4-гигахерцовата област, което е сериозна предпоставка за интерференция на сигнала, излъчван от тях, и този, чрез който комуникират 802.11b мрежите. По спецификации максималната скорост на трансфер е от порядъка на 11 MBit/s.
 
802.11g
802.11g представлява подобрена версия на спецификацията 802.11b и е проектиран да оперира в 2,4-гигахерцовата честотна скорост, като предлага скорост на трансфер 54 MBit/s. Той може да работи в общо четири режима – два основни и задължителни и два допълнителни. Основните са CCK (Complementary Code Keying), използван при 802.11b, и OFDM – при 802.11a. Двата допълнителни са разработка на Texas Instruments и Intersil, съответно PBCC-22 с възможност за работа със скорости до 54 MBit/s и CCK-OFDM с максимални 33 MBit/s. Предимствата са главно в наличието на съвместимост с 802.11a и 802.11b, но ниската работна честота е съществен недостатък.
 
802.11n

802.11n е настъпващ индустриален стандарт за високоскоростени безжични мрежи. 802.11n е създаден за да замени 802.11a, 802.11b, 802.11g WiFi стандартите за локални безжични мрежи.

802.11n работи като използва няколко антени заедно за да предава и получава данни. Термина MIMO (Multiple input, Multiple Output) се отнася за способноста на 802.11n да координира множество едновременни радио сигнала. MIMO увеличава и двете обхвата и пропускливоста на системата.

В допълнение 802.11n ползва технология, която увеличава широчината на канала. Както при 802.11a/b/g мрежите всяко устройство използва предварително дефиниран WiFi канал в който да предава. Всеки 802.11n канал ползва по широк честотен обхват от тези предходни стандарти, увеличавайки производителноста. 802.11n поддържа скорости по-големи от 200 Mbps.

 
AC-3Това е техническото наименование на Dolby Digital 5.1 Surround Sound. В действителност то представлява алгоритъм, с помощта на който се кодира звук в пет различни канала и по всеки канал се подава звук към отделен високоговорител. Вероятно сте виждали големите и сравнително скъпи озвучителни системи, където имате един основен subwoofer и пет сателитни високоговорителя с по-малки размери. Те служат за възпроизвеждането на съраунд звук, докато двете колони, които вероятно ползвате на вашия компютър, служат за възпроизвеждането на стерео звук. В момента AC-3 се използва най-масово във филмовата индустрия, при DVD дисковете и в повечето кина, но постепенно навлиза по-сериозно и при компютрите.

 

 
ACCESS 1. достъп
access mode режим за достъп
access control управление, контрол на достъпа
access time време за достъп
2. осъществявам достъп
 
access point, wireless

Wireless access points (APs или WAPs) Точките на безжичен достъп са особено конфигурирани възли на безжични локални мрежи (WLANs). Точките на достъп се държат като централен подател и получател на радиосигнал в WLAN.

Точките на достъп ползвани в дома и малките бизнес мрежи са обикновено малки комбинирани хардуерни устройства, представляващи мрежов адаптер, антена и радио предавател. Входните точки поддържат стандартите за безжична комуникация на Wi-Fi.

Така също много малки WLANs могат да функционират без входна точка в така наречения ad-hoc (специялен) или peer-to-peer режим, Входните точки поддържат инфраструктурен режим. Този режим свързва безжичните мрежи с традиционния жичен ethernet и заедно с това мащабира мрежата, за да поддържа повече клиенти. Стари и базови модели на входни точки позволяваха максимум 10-20 потребителя, много от новите APs позволяват 255 клиента.

 
Account - (Акаунт )

Буквално \"сметка\". Създадено потребителско име с парола, чрез което се осъществява работа в мрежа с много потребители.

 
ActiveX

 Разработена от Microsoft технология за програмиране на компоненти и обектни приложения.

 
ActiveX control Управляяащ елемент ActiveX - подобен на аплет Java (гл. applet), ActiveX control зарежда се и се изпълнява от web-браузера при зареждане на web-страници. За разлика от аплетите, ActiveX control получава пълен достъп до ресурсите на ОС /операционна система/ Windows. Може да е написан на езици за програмиране C, C++, Visual Basic и Java. ActiveX е ограничено за системи с база ОС Windows.
 
address (network adress)

Адреса в мрежа служи като уникален определител за компютърите в мрежа. Когато са установени правилно, компютрите могат да определят адресите на другите компютри в мрежата и използват тези адреси за да изпращат съобщения помежду си.

Една от най-добре познатите форми на мрежово адресиране е Internet Protocol (IP) адреса. IP адреса се състои от (32 бита) за IPv4 и (128 бита) за IPv6, които уникално определят всички компютри в Интернет.

Друга популярна форма на адрес е Media Access Control (MAC). MAC адресите представляват шест байта (48 бита), които производителите на мрежови карти слагат. Теоретически всички мрежови карти имат различен MAC адрес.


 
ADSL, Asymmetric DSL

Асиметрична цифрова абонатна линия - технология на вiсокоскоростно предаване на данни, използвана за несиметричен достъп и позволява да приема сигнали със скорост до 6 Мбит/с, но предава - със скорост до 1 Мбит/c на разстояние до 7 км. Технологията е ориентирана към домашни потребители .

 
advanced 1. (като прилагателно се използва ) напреднал (за човек)
2. (като прилагателно се използва ) разширен, допълнителен
3. (като прилагателно се използва ) за напреднали
 
AGP (Accelerated Graphics Port) -

Разширителен слот на вашата дънна платка, който служи основно за включване а видеокарти. Преди да бъде измислен от Intel, видеокартите се включваха към PCI, а по-старите към ISA слотовете на дънната платка. В момента AGP видеокартите се налагат на пазара, като по-ефективни, защото предлагат до 4 пъти по-висока скорост на трансфера на информация. Трябва да внимавате много ако планирате закупуване на AGP видеокарта, дали дънната ви платка има такъв слот за включване. Стандартът AGP е разработен от Intel с цел да се замести PCI и да се ускори вход/изход потока към видеокартата. Слота се захранва на 3.3 V. Скоростта на предаване по AGP e додостига до 532 Mb/s при честота на шината 66 MHz. (При PCI 33 MHz 32 разрядна шина , може д апропусне 33 000 000 х 4 баита = 132 Мb/s) При AGP 1x трансфера е 266 Мb/s . AGP 2x - 532 Mb/s.

Освен класическия метод за адресация от PCi - първо постъпва адреса, а след това данните . При AGP може да се използва sideband addressing (адресната шин аи шината за данни за отделно и могат да се предават едновременно).

 
alias прозвище, название
 
aliasing назъбване (между редовете)
 
align 1. (като съществително) подравняване
2. (като глагол се използва ) подравняване
 
Alpha-Blending

Възможността да бъде определено дадено изображение или точка, като солидна, прозрачна или полупрозрачна. Това позволява да бъдат създавани компютърни обекти, през които може да се вижда, като стъкло, вода и т.н. Обикновено се използва в игрите, за да станат те по-реалистични. Друго приложение Alpha-Blending намира в тримерната графика.

 
AMPS, Advanced Mobile Phone Service Аналогов стандарт за мобилнa връзка, използваща технология FDMA, с базова честотна лента 800МHz. Първата мрежа AMPS е поставена в Чикаго през 1983 год. В днешно време се срещат в над 60 страни.
 
ANALOG

Начин за представяне на информацията чрез използване на постоянен информационен поток. Обратен на цифровия начин за представяне, коитоизползва дискретни стойности.

 
Anonymous FTP

Използване на FTP софтуер за копиране на файлове от отдалечен компютър без притежаване на собствен акаунт.

 
Anti Aliasing

 Софтуерен метод за заглаждане на ръбовете на диагоналните линии. Подобрява значително изобразяваната на екрана графика. Използва се не само в игрите, но и при работа със шрифтове с големи размери, диаграми и въобще почти навсякъде където се изобразява графика. Когато се съчетае с хардуерните методи на филтриране, се получават много по-добри резултати.

 
API, Application Programming Interface

Програмен интерфейс, използван за взаимодействие с приложения и операционни системи или друга контролирираща програма, например коммуникационен протокол. Използвайки API, програмистът получава възможност да управлява поведението на програмата посредством извикваме на функция.

 
APIPA - Automatic Private IP Adressing

APIPA e механизъм на Windows за задаване на чатен IP адрес при провал за получаване на такъв от DHCP сървър. С APIPA, DHCP клиентите могат да получат IP адрес когато DHCP сървъра не функционира. APIPA съществува във всички популярни версии на Windows без Windows NT.

Когато DHCP сървъра откаже, APIPA назначава адрес от частния адресен диапазон 169.254.0.1 до 169.254.255.254. Клиентите проверяват дали адреса им е уникален за локалната мрежа като полсват ARP. Когато DHCP сървъра е отново готов да обслужва заявки, клиентите обновяват техния адрес автоматично.

При APIPA всички устройства ползват маска по подразбиране 255.255.0.0 и всички се намират в една подмрежа (subnet).

По подразбиране APIPA е разрешен на всички DHCP клиенти в Windows освен ако регистратурата не е модифицирана за да го изключи.

Понеже APIPA ползва IP адреси Kлас Б, тя е функция полезна само за домашни и малки LAN.


 
Applet ( Аплет )Малко приложение, написано на Java.
 
APPLY 1. прилагам
2. отнасам се
 
ARQ (Automatic Repeat reQuest)

Автоматична заявка за повторение на предаването. Метод за корекция на грешки, съгласно който приемащото устройство автоматично изпраща на предаващото заявка за повторение на блока от данни , приети с грешки.

 
ASCII (American Standard Code for Inform

 Световен стандарт за представяне на символи чрез определен двоичен осемразряден код.

 
ASP, Active Server Page

Технология за разпределен достъп (йерархичен) до базата данни от типа клиент-сървър чрез Интернет. Разработена от Microsoft като алтернативна технология за скриптове CGI и JSP (гл. JavaServer Pages).

 
Aspect Ratio

 Отношението на широчината към височината на графично изображение или монитора. То се получава като се разделят широчината и височината на едно число и се опростят до максимум. Например отношението на изображение с размери 640x480 е 4:3, където и двете стойности са разделени на 160. Вероятно се досещате, че и 800x600 и по-горните разделителни способности на монитора са в отношение 4:3, защото това е стандартът, който е приет за мониторите. Голяма част от по-старите телевизори също са 4:3, докато новите широкоекранни телевизори (самото име говори за тях) са например в отношение 16:9, 2.35:1 и др.

 
ATA (AT Attachment)

IDE Спесификация на физически, електрически и транспортни протоколи заедно със системните команди за реализация на блокови устройства за съхранение на информация (хард дискове) с контролер .

 
ATM, Asynchronous Transfer Mode Технология за асинхронен режим за предаване на данни - универсална транспортна мрежа за предаване на нееднороден трафик: данни, глас и видео. Коммутирщи мрежи , които се осланят на този стандарт, гарантират високо качество на услугите.В зависимост от обема на трафика могат да се изградят ATM-канали със скорост на предаване 1,5 Мбит/с, 25 Мбит/с, 100 Мбит/с, 155 Мбит/с, 622 Мбит/с, 2488 Мбит/с и 9953 Мбит/с. АТМ

 

 
ATTACHMENT  приложение (към електронна поща), притурка
 
AUTHENTICATION опознаване, изискване на пълномощия, идентификация, представяне
authentication code опознавателен код
authentication key опознавателен ключ
 
autorun
e самостартиране , използва се при дискове (CD) , при вкарване на диска в CDROM устройството се задейства скрипт , който стартира приложение , което се намира върху (CD-то) диска
 
autosensing

Мрежовите адаптери, които поддържат 10, 100 и 1000Mbit избират скороста, на която да вървят посредством процедура наречена autosensing. Autosensing-a е функция на така наречените (10/100/1000) Ethernet концентратори, маршрутизатори и мрежови карти. Autosensing-a пробва капацитета на мрежата посредством сигнална техника на ниско ниво, за да избере съвместима скорост. Autosensing-a e разработен за да улесни миграцията от 10 на 100Mbit Ethernet. При първоначално свързване, 10/100/1000 устройстрата автоматично обменят информация едно с друго за да се договорят за една настрпйка на скороста.

Например устройствала подържащи 100 Mbit вървят на тази скорост само ако мрежата позволява това. Много концентратори и комутатори са способни на autosensing на всеки от портовете си, в този случай част от компютрите в мрежата могат да вървят на 1000 други на 100 а рети на 10 Mbit. Устройствата, които подързат autosensing обикноженно имат светлинен индикатор показващ на каква скорост работят в момента.

 
autosize (като глагол се използва ) самооразмерявам
 
AVATAR

Изображение, представящо потребителя във виртуалната реалност. Терминът е наложен от Нийл Стивънсън. Най-напред използван в Internet проз 1992 година в _Snow Crash_ Стивънсън е заимствал термина от хиндуистката религия, където Аватар представя различии превъплъщения на божествата.

 
B-ISDN, Broadband-ISDN

Широколентов ISDN - спецификации,разширяващи параметрите на стандарта ISDN, разработени и утвърдени от сетовния телекомуникационен съюз през 1998 г.. Позволява да се осъществи интегрирано скоросттно предаванена глас,видео и данни. B-ISDN използва комутиращата технология ATM, а също така и SONET .

 
Baby AT motherboard

Малка дънна платка с размери 9x10``. (не като стандарта установен от IBM - 12 x 13.5``). Масово са използвани за 386. 486 и някои Pentium.

 
backbone

Магистрален канал за предаване на данни - виспкоскоростна линия линия, съединяваща мрежови сегменти в една система.Осъществява трансфер на данни със скорост от стотици и хиляди мегабит/сек, обслужвайки други , по-малко производителни канали .

 
background гръб, фон
 
backup

резервно копие на данни. Дава вузможност за възстановяване в случай на загубване/ изтриване.

 
bandwidth

пропусквателна (честотна) лента, пропусквателна способност - диапазон на частоит; характеристика на комуникационния канал, показваща, какъв обем данни може буде предадена по този канал за единица време. Системи , използващи аналогови сигнали, се измерва в GHz. За цифрови се използва бит/сек. (Например, комьютъренх дисплей честотната лента се измерва в MHz и показва произведението на развивка и вертиканата развика и честотата на опресняване на екрана 800х600х60 = 28,8МГц.)

 
banner

Банер - От английски език banner - \'знаме, флаг\'. Банерът е реклама под формата на графично изображение с определени размери, което служи за хипервръзка към Вашата WEB страница

 
base station

Базова станция - наричана приемно-предавателна станция н амрежа за мобилна връзка, обслужваща потребители на мобилни телефони, пейджъри и др. портативни комуникационни устройства.

 
BATCH пакетен
batch processing пакетна обработка
 
BAUD (Бод )

Остаряла мярка за скорост на модем; понякога погрешно използвана като бита в секунда, понеже при по-ниски скорости (примерно 1200 и 2400) те са еквивалентни. Всъщност тази мярка означава „брой сигнали в секунда, възникващи в комуникационния канал\". (Ако сто притежатели на свястен модем, така нише и в ръководството на потребителя). Името е дадено в чест на Емил Боудот (Emile Baudot), пионер в областта на телекомуникациите.

 
Baud rate (bps - bits per second)

Единица използвана при измерването на количеството информация, която даден модем може да трансферира за една секунда. Един baud е колко сигнала може модема да поеме за една секунда.

 
BENCHMARK еталонен тест
(програма -) скоростомер
 
BINARY двоичен
binary file двоичен файл
 
BIOS, Basic Input Output System

Базова система вход/изход - независима от операционната система програма за подръжка на операции с апаратните средстства. Също може да се разглежда като програма...

 
Bitmap

 Така може да се нарече всяко едно изображение, което виждате на монитора, или, с други думи, група от подредени в редове и стълбове точки, като всяка от тях притежава определен цвят. Колкото повече пространство във вид на битове има отделено за всяка точка, от толкова по-голяма гама от цветове може да се избере цветът ґ. Обикновено се отделят по 8,16, 24 или 32 бита за всяка точка, като повечето битове изискват по-мощна и с повече памет видеокарта.

 
bitTorrent

BitTorrent е водеща P2P мрежова система за сваляне на филми, софтуер, музика и други големи файлове от интернет.

Мрежата на bitTorrent е замислена да поддържа едновременен трансфер и даунлоуд, замесващ много хора, понякога наричани \"рояци\". Ефективното използване на широчината на мрежовия канал го прави толкова добър за онези, който търсят да дръпнат големи файлове споделени в интернет.

Като другите мрежи на P2P, BitTorrent изисква наличието на софтуерен клиент за да свалите файл. BitTorrent клиента не поддържа търсене на фаилове директно в P2P мрежата, вместо това bitTorrent клиентите трябва да търсят в уеб страници за фулми, музика, софтуер и т.н тези страници се наричат torrents.


 
Bluetooth

Разработка на компанията Ericsson (ERICY) радиоинтерфейс за безжично предаване на данни между мобилни телефони, компютри, принтери и преносими компютри, портативни скенери и други мобилни устройства. Спецификацията Bluetooth е предназначена за предаване на данни на кратки (до 10 м) или средни (до 100 м) растояния със скорос до 720 Кбит/с в един радиоканал. Връзката сеосъществява в нелицензиран диапазон 2,4 - 2,48 GHz. Bluetooth осигурява до три синхронни гласови канала едновременно (всеко по 64 Кбит/с в две направления); асинхронен канал за данни + синхронен гласов канал. В случай на предаване само на данни - асинхронният канал реализира скоростна предаване до 723,2 Кбит/с и едновременно с това приема със скорост 57,6 Кбит/с, или синхронен приемане/предаване със скорост 433,9Кбит/с.

 
BLUR замъглявам, разфокусирам (изображение)
 
BMP
    Bitmap (file.bmp) файловете с .bmp разширение обикновенно не се използват в уебдизайна поради тяхната много по-голяма тежест .Един файл с размери 20х20 и разширение .bmp може да е с големина 400кб, а същия файл с разширение .jpg или .gif да е с големина 4к.
 
bridge

Мост (бридж)- устройство, съединяващо няколко логически локални мрежи, имащи един и същи протокол,и пропскащи трафик в двете посоки (см. brouter). Моста дели средата на предаване на данни на части, изолирайки едни участъци  подмрежите от други, което осигурява до по високо предаване и намалява възможността за несанкциониран достъп до мрежата .В OSI модела моста се явява междинна система на ниво канал на предаване на данни (Data Link Layer).

 
broadband Широколентов канал осигуряващ едновременно компютърен и мултимедиен трансфер .
 
Browser ( Браузър ) Софтуер, интерпретиращ и изобразяващ документи, създадени за WWW.
 
Bug

Грешка, допусната при създаването на дадена програма. Тази грешка води до неправилна работа на програма или система, до грешни резултати или пълно блокиране (срив). \"Бъг\" произлиза от истинско насекомо което било открито да замърсява една от веригите на първият електронен цифров компютър - ENIAC.

 
Cache (Кеш )

 Област за временно съхранение на информация. Може да бъде както паметта на компютъра, така и дисково устройство. Осигурява бърз достъп до вече извлечена информация.

 
CDMA, Code Division Multiple Access

Коммуникациона технология за множествен достъп с кодово разделение на каналите , използвана в мобилните мрежи от 2 -ро поколение . CDMA - основен стандарт за мобилни комуникации в Северня Америкя - явява се по ефтина технологиа в сравнение с GSM и TDMA, изисква по малко базови станции; при това всяка базова станция обслужва 5-6 пъти повече абонати . За сравнение с аналоговата система AMPS този показател е 10 пъти по-голям . Първоначално CDMA е използвана само за военни цели за предаване на сигурна и обезопасена информация. За разлика от технилогиите FDMA и TDMA, сигналите, предавани чрез CDMA, трудно се подават на декодиране и се влияят от смущения.

 
cdma2000

Стандарт за мобилни мрежи от 3 -ро поколение - разширен стандарт CDMA, наричан също cdmaOne . Първи етап от прехода към cdma2000 (Phase 1) се занимава с увеличаването на скороста на предаванена гласови и мултимедиийни данни до 144 Кбит/с. За тази технология съществуват няколко названия: IS-2000, MC-1X, IMT-CDMA MultiCarrier 1X и 1XRTT. 2-ят етап (Phase 2) скоростта на предаване на данни е увеличена до 2 Мбит/с: стандарт - 1XEv-Data Voice, или 1Xev-DV, за интегрирано предаване на глас и данни , и 1XEv-Data Only (Phase 1+) - само з апредаване на данни . .

 
cdmaOne Стандарт за мобилна врузка трето поколение, или 3G, - или cdma2000
 
cell

КЛЕТКА (1) В електронна таблица клетката е кутия в която се съдържат еденица данни. Данните е обичайно текстови, числени стойности, или формула. Цялата електронна таблица е състояща се от редове и стълбове изградени от клетки . Клетка на електронната таблица е аналог на поле в системите на управлението на база данни Индивидуалните клетки са обичайно идентифицирани от буква на стълба и число на реда . Например, D12 определя точно клетката в колона D и ред 12.

(2) В свръзката и организиране на мрежа, фиксиран-размер пакет на данни.

(3) В клетъчни телефоннни системи, географска област.

 
CGI script, Common Gateway Interface scr

Набор от правила, позволяващи обмен на информация между HTTP сървър и самата CGI програма. Тя се изпълнява на сървъра (за разлика от JavaScript, Java аплети и ActiveX контроли) и служи за показване на динамична информация върху статична HTTP страница или за обработка на информация, въведена на такава страница. CGI програмата може да се напише на всякакъв език за програмиране, стига да се спазват правилата на CGI. Аналогичные технологии - ASP, JSP и PHP, CGI е разработена по-раоно от другите две.

 
Chat

 Програма, позволяваща провеждането на разговор между няколко участника в реално време чрез обмен на текстови съобщения.

 
chipset

Набор от интегрирани микросхеми разработen да изпълни една или повече свързани функции. Например, чипсет може да осигури основните функции на модем докато друг осигуряват CPU функции за компютър. Например, чипсет на модема съдържа основни електрически схеми приемане /предаване на данни . Чипсети на PC осигуряват взаимодействия между интерфейсите и др. подсистеми Повече нови чипсети обикновено включват функции осигурявани два или много стари чипсети . Терминът е често използван да именува основната функционална възможност на.(motherboard) дънна платка Набор от микросхеми, предназначен за изпълнение на общи функции.

 
circuit switching комутация на канали . Тип на свръзка в който специализираният канал (логическа схема \"ИЛИ\") е установен за времетраенето на предаване.
 
CISCO Systems

Едни от ръководните производители на мрежово оборудване.Основният бизнес на Cisco CISCO) са продуктите на междумрежовото взаимодействие (internetworking), както например, маршрутизатори (routers), мостове (bridges) и ключове (switches).

 
Clock Cycle

Една операция, извършвана от процесора, при която се изключват или включват транзистори в него. В днешно време процесорите разполагат с няколко десетки милиона транзистора и извършват многократно повече операции от броя на транзисторите в тях за една секунда. При K7 Thunderbird процесор с работна честота от 1,4 GHz има около 27 милиона транзистора.

 
Clock Frequency

Честотата на която работи процесора на компютъра. Тя се измерва в MHz (мегахерци) - милиони операции в секунда и GHz (гигахерци) - милиарди операции в секунда. Да вземем например процесор с работна честота 1,4 GHz, значи той извършва 1 милиард и 400 милиона операции в секунда.

 
cluster

Думата клъстър (cluster) се ползва гордо в компютърните мрежи за да определи много различни реализации за обединяване на изчислителен ресурс. Обикновенно клъстъра обединява изчислителната мощ на две или повече изчислителни машини (които при други условия могат да работят отделно) заедно за някаква обща нужда.

Ферма на от Уеб сървъри (сбор от мрежово свързани Уеб сървъри, всеки с достъп до съдържанието на един и същи сайт) функционира като клъстър. Клъстърите често се ползват за хостване на големи база данни, те притежават оказоустойчивост ако една от машините спре да функционира, останалите поемат работата.

 
CMOS complementary metal oxide semicondu

CMOS е широко използван тип на полупроводник. CMOS полупроводници използваш и NMOS (отрицателна полярност) и PMOS (положителна полярност) схеми. Употребяват се в захранващите се от батерия външни устройства, както например, преносими компютри. Персоналните компютри също съдържат малка батерия - CMOS памет за фиксация на датата, времето, и системните (SETUP ), параметри. предоставящ н асутрудниците на компанията достп до вътрешна информация.

 
command.comосновен DOS файл
 
Connection ( Конекция ) Виртуална връзка между компютри.
 
Cookie

(англ. бисквитка) Съобщение, предадено на уеб-браузер от сървър. Браузерът пази съобщението във файл cookie.txt и го изпраща обратно на сървъра всеки път, когато зарежда страница от него. Основната цел на т.нар. \"бисквитки\" е идентифициране на потребителите.

 
CPU (Central Processing Unit)

Това е процесорът на вашия компютър, през него обикновено минава обработката на почти цялата информация. Той се поставя на точно определено място върху дънната платка. Някои устройства имат вграден допълнителен процесор с цел да се разпредели оптимално работата. Процесорът може да се определи като сърцето или по-скоро като мозъка на компютъра.

 
Crack / Крак

Незаконно проникване в компютърна система или незаконно копиране на комерсиален софтуер чрез разбиване на различните използвани защитни и регистрационни техники.

 
crossover cable

Crossover (кръстосан) кабела директно свързва две устройства от един и същи тип в ethernet мрежите. Ethernet кръстосания кабел е често използван за временно свързване на две устройства, когато нямаме налични; маршрутизатор (router), комутатор (switch) или концентратор (HUB).

Сравнен със стандатрния Ethernet кабел, кръстосания обръща жичките за сигналите получаване и изпращане. Цветовете на жичките могат да се видят през RJ-45 конекторите на двата края на кабела.

  • стандартния кабел (наричан още прав) има една и съща подреба на кабелните нишки по цветове на двата края
  • кръстосания кабел има първа и трета жица кръстосани (като се брои от ляво надясно) и втора и шеста жица също кръстосани

Кръстосания кабел следва да се използва за директна връзка между два компютъра, в случай за опит да се свържат компютър и концентратор с кръстосан кабел, връзка няма да има. Все пак някои от новите маршрутизатори и комутатори имат възможност автоматично да разпознаят вида на кабела.

 
database server Сървър, обслужващ клиентските запитвания ком базата данни
 
delphi

Програмна среда разработена от Borland International, Inc. Delphi е подобна на Visual Basic от Microsoft, но докато Visual Basic себазиранаа BASIC( език за програмиране, Delphi се основава на Паскал

 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protoco
Протокол за динамично конфигуриране на хостове
Протокол, чрез който компютър или компютърно устройство, изпозващо IP адрес, може за заяви такъв адрес от сървър, който от своя страна разполага с определени адреси за раздаване.
 
Dial – up връзка към интернет, използваща телефонна линия.
 
DirectX - API

Създадено от Microsoft с цел да улесни основно разработчиците на графични програми, игри, програми за работа със звук и т.н. В момента е направо невъзможно да правите каквото и да било под Windows, без да имате инсталиран DirectX, и е препоръчително да имате инсталирана последната версия, за да можете да си пускате всичкия нов софтуер, който се създава.

 
DNS (Domain Name System) Схема за именоване на компютрите в Интернет.
 
Domain ( Домейн ) Отделна област в йерархичната структура на имената в DNS.
 
Download  Сваляне на файлове от Интернет върху диска на потребителския компютър.
 
DreamWeaver Програм за улеснено създаване и редактиране на WEB-страница
 
Driver

Специфична програма, която има за цел да управлява хардуера във вашия компютър. Въпреки че работата ґ остава незабелязана от потребителя, без драйвери за определено устройство операционната система не е в състояние да комуникира с него. Удачна идея е да използвате последните версии на драйверите за вашия хардуер, за да избегнете евентуални проблеми при стари версии.

 
DSL, Digital Subscriber Line

Цифрова абонатна линия- технология за високоскоростна връзка на неголеми растояния (до 6 км) . Скоростнрн асинхронен достъп до Интернет се осигурява чрез Asymmetric DSL ( ADSL), асинхронна скоростна връзка – чрез Symmetric DSL (см. HDSL).

 
DSLAM, DSL Access MultiplexorМултиплексор на DSL-канали.
 
DSP, digital signal processorПроцесор за цифрова обработка на сигнали.
 
E-mail  Съкратено наименование на електронна поща.
 
earth station

Приемnо-предавателна станция спътникова връзка, използвана параболоична антена. Състои се от мултиплексор (multiplexor), модем (modem), преобразователна входящи и изходящи сигнали, усилител на мощност (high power amplifier) и маломощен усилител (low noise amplifier). Използва се за приемане на спътникова ТВ и Интернет.

 
ECC memory, Error-Correcting Code memory

Памет с корекция на грешки. Автоматично намира и поправя отстранимите грешки.

 
EDACS, Enhanced Digital Access Communica

Система за аналогова връзка , позволяваща да осигури висока надеждност и и конфиденциалност на връзката, а така и интегрирне на предаването на данни със скорост 9600 Bps

 
EDGE, Enhanced Data rates for Global Evo

Спесификация за разширени возможности при трафика от обменн да данни за развития глобални мобилни мрежи. Надстройка на мобилните телекомуникационни системи GSM и TDMA, позволяваща да увеличава скоростъа на обмен до 384 Кбит/сек.

 
EEPROM (electronically erasable programmТук изтриването се извършва с помощта на електрически заряди.
 
EGP, Exterior Gateway Protocol Стар маршрутен протокол, използван за врузка между автономни системи.
 
EPROM (erasable programmable read-only m

Вариант на PROM, при който може да се изтрива информацията с помощта на специална ултравиолетова светлина.

 
Ethernet

Най-разпространената технология за изграждане на локални изчислителни мрежи, стандарт IEEE 802.3. Технология е разработана от Роберто Меткалф (Robert Metcalfe) и Дейвид Богс (David Boggs), които са сътрудници на компанията Xerox PARC, през 1973 году. Ethernet стартира със скорост 2,94 Мбит/с. По натам проекта Ethernet се развива от компании като Digital, Intel и Xerox. (DIX Enternet) . Первата версия (Version 1) е била завершена в 1980 год. През 1983 г. Ethernet е стандартизиранаот Института за инженери по електротехника и електроника (IEEE). За разлика от Token Ring, в Ethernet се използва принципа на случаен достъп към преносната среда, в качеството на която е коаксиален кабел, усукана двойка, оптически кабел , или радиовълни (radio Ethernet). Технологията Ethernet поддържа скорост 10 Мбит/с (10 BaseT), 100 Мбит/с (100 BaseT) и 1 Гбит/с (1000 Base-T или Gigabit Ethernet). Изпозва протокола CSMA/CD

 
exe_file

в DOS и Windows операциони системи, EXE файл означава executable (изпълним) файл

 
FAQ: Frequently Asked Qiestions

често задавани въпроси. Списък от въпроси и отговори, имащи за цел да помагат на новите потребители на дадена интернет услуга да се запознаят с нея или да потърсят решение на технически проблеми.

 
FDMA, Frequency Division Multiple Access

Комуникациона технология за множествен достъп с разделение на частотите, прилагана при аналоговите мобилни мрежи . Честотния спектър се дели на канали по 30 КHz.

 
fiber optic cable

Fiber optic cable е мрежов кабел, който съдържа нишки стъклени влакна в изолационна обвивка. Тези кабели са замислени за комуникации на големи разтояния с много големи скорости.

Кабелите с оптични влакна носят комуникационните сигнали посредством пулсираща светлина. Въпреки цената си тези кабели все повече се използват вместо медните кабели, поради факта че оптичното влакно предлага по-голям капацитет и е по-нечувствително на затихване.

 
fibre cableOптичен кабел
 
fibre channel Оптически канал за връзка.
 
Fill Rate

Скоростта с която се изобразяват точките (пиксели) на екрана на монитора. Колкото е по-голяма скоростта, толкова по-добре, обикновено става дума за милиони пиксели в секунда.

 
Filtering

Възможност на видеокартите да изглаждат текстурите, като по този начин се подобрява качеството на изображението на обектите. Има няколко основни вида филтриране в момента, като всеки следващ е по-добър, но и се нуждае от по-мощна видеокарта. Филтрирането бива bilinear, trilinear и anistrophic.

 
Firewall

система, целяща да предотврати неоторизиран достъп до или от частна мрежа. Може да бъде софтуерно или хардуерно базирана – или комбинация от двете. Често се използва за спиране на неразрешен достъп от интернет до локални мрежи, особено интранет-и.

 
Firewall - Огнена стена
 Система, целяща да предотврати неоторизиран достъп до компютър или мрежа. Може да бъде софтуерно или хардуерно базирана – или комбинация от двете. Често се използва за спиране на неразрешен достъп от интернет до локални мрежи.
 
FireWire

Скоростен последователен интерфейс, позволяващ да се свързват (адресират) до 63 устройства. Разработена от Apple IEEE 1394, i.Link и High Performance Serial Bus, или HPSB. Оригиналната спесификация HPSB описва последователен интерфейс, осигуряващ обмен на данни със скорост 100, 200 и 400 Мбит/с. Стандарт IEEE 1394b - 800, 1600 и 3200 Mбит/сек.

 
firmware

Когато става дума за компютърни мрежи firmware се отнася за вграден софтуер в маршрутизатора (router). И двата типа марщрутизатори, жични и безжични имат firmware. Firmware-a съдържа набор от мрежови протоколи, механизми за сигурност и възможност за администриране на хардуерното устройство.

Производителите на маршрутизатори първоначално инсталират firmware-a във фабриката. Все пак този firmware е така направен, че да може да бъде обновяван по-късно когато са налични по-нови и подобрени версии. Обновяването на firmware-a на рутера може да подобри бързината, сигурността и надеждността в зависимост от промените направени в новите версии на Firmware-a. Обновявания за Firmware трябва обикновено да бъдат направени рядко.

Firmware се намира на чип само за четене намиращ се в рутера. Той не се изтрива, когато захранването бива прекъснато, ното пък да бъде променян външно от хакери. Домашните потребители обикновено променят Firmware-a само когато производителя на устройството предложи нова версия на Web страницата си.

 
fixed wireless Безжичен обмен на данни между стационарни устройства.
 
Flash

Формат за анимация. Поради сравнително малкия си размер на файловете и широките си възможности е силно популярен в интернет.

 
Flex

Стандарт за пейджингови връзки , разработен от Motorola Стандартизиран от Международния телекомуникационен съюз през декември 1997 г. 1600, 3200 и 6400 бит/сек.

 
Font Шрифт
 
FPS (Frames per Second)

 Брой кадри в секунда. Кадърът представлява неподвижно изображение на монитора, но когато се сменят поне 24 последователни кадъра за една секунда на монитора, се получава анимация. Този показател често се използва за измерване на скоростта на работа на видеокартите, естествено колкото повече FPS, толкова по-добре за вас, особенно ако сте сериозен геймър.

 
Frame ( Рамка ) Оградена област от изобразен на екрана прозорец на дадена програма.
 
Frame Buffer

Количеството от паметта на видеокартата, което е отделено за кадрите, показвани на екрана в момента. По-големият буфер позволява изобразяването на повече цветове при по-високи разделителни способности.

 
Frame Relay

Тип комутируемо WAN средство за пренос. Frame Relay позволява дефинирането на множество логически постояяни виртуални вериги, всяка от които има осигурена минимална честотна лента върху едно средство за пренос.

 
Freeware малко неопределен термин, използващ се за безплатен софтуер, чийто програмен код, обаче, не е непременно достъпен за потребителите.
 
Frequency

Честота. Параметър на електромагнитната вълна, измерващ броя повторения на вълната в една секунда. Честотата се измерва в Hz (херци)

 
FTP (File Transfer Protocol) Протокол за обмен на файлове по мрежа.
 
G.SHDSL

Също така известен като G.991.2, G.SHDSL е международен стандарт за симетричен DSL разработен от ITU. G.SHDSL служи изпращане и получаване на бързодействащи симетрични потоци от данни по една двойка медни жици със скорост между 192 Kbps и 2.31 Мbps. G.SHDSL бе създаден за да включи отличителните черти на другите DSL технологии, както например, ADSL и SDSL и да пренася T1,E1, ISDN, АТМ и IP сигнали . G.SHDSL бе ратифициран от ITU във Февруари 2001.

 
Gamma Correction

Позволява на потребителя да настрои цветовите стойности на даден пиксел или цяло изображение, така че то да стане по-светло. При по-стари модели монитори или при монитори, използвани дълго време, често се наблюдава потъмняване на цветовете, което може да се оправи частично чрез увеличаване на гамата.

 
Gateway (шлюз) Компютър, осигуряващ свързването на отделни компютърни мрежи.
 
Gigabit Ethernet

Стандарт объединяващ компютри и устройства от изчивслителната мрежа със скорост на предаване на данни 1 Gbps

 
Gopher

Неграфичен софтуер, управляван от менюта, за разглеждане на информация в Интернет. Функциите от менютата, подобно на връзките в Web-страницата, позволяват преминаване между различните източници.

 
GPRS, General Packet Radio Service

Усъвършенстване на мобилната технология GSM, позволчваща да се осъществи пакетно предаване на данни . GPRS поддържа IP-протокола и позволява на потребителя н амобилния телефон да работи в интернет и да праща или получава съобщение по е-поща. При GSM технилогията могат да се изпращат съобщение до 160 символа - SMS. GPRS-мрежата може да изпраща далеч по дълги съобщения .

 
GSM, Global System for Mobile Communicat

Технология за цифровизирана мрежа за връзка базирана на основата на комуникационния стандарт TDMA. Технология GSM e разработана от Group Special Mobile през 1980 г. и за пурви път е внедрена 1992 г. в Европа (аналог в САЩ - CDMA). GSM изолзва честотен диапазон от 900 МHz до 1,8 GHz (в Европa) и 1,9 GHz (в СAЩ). GSM-мрежата поддържа SMS-съобщения и обменна данни по мрежата, реализирайки пакетно предаване на данни, със скорост 9,6 Kbps.

 
GUI (Graphical User Interface) Графичен потребителски интерфейс.
 
Hacker /Хакер

Оригиналното значение на този жаргонен термин е \"компютърен ентусиаст\" – някой, който харесва изучаването в дълбочина на програмни езици и компютърни системи. Напоследък обаче думата \"хакер\" се свързва предимно с лица, получили неоторизиран достъп до компютърни системи с цел да откраднат или повредят информация.

 
HDSL, High-bit-rate DSL

Технология за високоскоростно синхронно предаване на данни по усукана двойка на разстояние до 6 км със скорост до 2,048 Мbps.

 
Header Заглавна информация на съобщение.
 
Host (Хост ) Компютър, включен в Интернет.
 
HSCSD, High Speed Circuit Switched Data

Усъвършенствана модификация на мобилната мрежа GSM, позволяваща да се обединят четири нискоскоростни канала 14,4 Кbpsс за достигане на скорост - 57,6 Кбит/с. За разлика от GPRS, се използва метода на комутация на канали . HSCSD е предназначен за предаваене на мултимедийни сигнали и е подходящ за видео конферентна връзка.

 
HTML (Hyper Text Markup Language)

Език за създаване на WWW страници. Позволява дефиниране на шрифтове, форматиране, вмъкване на изображения и хипервръзки.

 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Стандартен протокол за комуникация в WWW, позволяващ обмен на текст, аудио и видео информация.

 
hub
В компютърните мрежи hub (концентратор) това е малко евтино устройство, което свързва няколко компютъра заедно в една мрежа. Много от хъбовете днес поддържат Ethernet стандарта. Други типове, като USB хъбове също съществуват, но Ethernet хъба е традиционно ползван. Ethernet хъбовере работят в каналния слой (втори слой) на OSI модела, като мрежовия switch. Все пак предлагайки сравними функции почти всички мрежи ползват суичове вместо хъбове, защото производителността при суича е много по-голяма. Хъба може да бъде полезен за временна замяна на повреден суич
 
Hyperlink ( Хипервръзка )

Преход към местоположение в текущия документ или в друг, обикновено представен като оцветен или подчертан текст или графика. Кликвайки с мишката върху него, преминавате в същата или в друга Web-страница.

 
Hypertext ( Хипертекст ) Аналогично на хипермедия, но по отношение само на текстова информация.
 
I/O Connector (Input/Output Connector)

 Обикновено е устройство или порт, който позволява да се свързват други устройства чрез него към компютъра. Посредством този конектор се извършва комуникацията между компютъра и определеното устройство.

 
Icon (Икона) Малко графично изображение, насочващо потребителя.
 
IEEE 802.1

Дефинира общите положения и архитектура за сугласуване на LAN и MAN . Това е основата за всички 802 инициативи и включва стандарти за LAN/MAN управление, както и за свързване на 802 съвместими мрежи.

 
IEEE 802.3

Дефинира стандарта на нивото за връзка данни (Ниво 2 от OSI модела) за телекомуникации и обмен на информация между LAN/MAN базирани системи. Тази спецификация осигурява необходимата обратна съвместимост с по-ранните Ethernet версии.

 
IEEE 802.4

Дефинира стандарта на физическото ниво за LAN с магистрална топология, използваща метод за достъп до средата с предаване на токен. Тази LAN се нарича Token Bus и може да поддържа скорости на обмен 1,2,5, или 10 Mbps.

 
Interface

Интерфейс. Програмно-апаратнo средство, осигуряващо взаимодействие на две системи или точки в точката на тяхното свързване . Например, потребителски интерфейс е част от програма, която свързва компютъра с човешки оператор (потребител).

 
Internet - Интернет
В общия смисъл, интернет (с малко и) е компютърна мрежа, която свързва няколко мрежи. Интернет е съкращение от интер-нетуърк, или буквално преведено на български — междумрежа. Като съществително собствено име, Интернетът е обществено-достъпна международно свързана система от компютри (заедно с информацията и услугите, които те предлагат на потребителите), Така че, най-големият интернет е просто наричан Интернет. Процесът на свързване на мрежи по този начин е известен като internetworking.
 
Intranet

Вътрешна мрежа в компания или организация , използваща стандартен за Internet софтуер, но само за вътрешна употреба.Както Интернет стана доста известна доста от приложенията използвани в Интернет са използвани в частни мрежи, например, много компании имат Web сървъри, които са на разположение само за работници. Интранет може да не е част от Интернет, а просто мрежа.

 

 
IP (Internet Protocol) Протокол, позволяващ прехвърляне на информация между компютри в мрежа.
 
IPv6

IPv6 е следващо поколение протокол за internet мрежата. IPv6 разширява Internet Protocol стандарта известен като IPv4. Сравнен с IPv4, IPv6 предлага по-добро адресиране, сигурност и възпожност за поддръжка на по голяма глобална мрежа.

При IPv6, IP адресите променят настоящото 32-битобото цифрово точково означение към ново 128-битово адресно означение. IPv6 адресите остават съвместими с IPv4 адресите. Например, IP адреса \"192.168.100.32\" може да се представи в IPv6 означение като \"0000:0000:0000:0000:0000:0000:C0A8:6420\" или \"::C0A8:6420\".

Най-очевидното приемущество на IPv6 много по-големия брой IP адреси, които той може да поддържа в сравнение с IPv4. Максималния брой адреси при IPv4 e 232 докато при IPv6 той е 2128. Това е и основната причина за разработването на IPv6 а именно липсата на нужния брой IP адреси при IPv4.

 
IPX (Internet Packet Exhange

Мрежовият протоколен пакет на Новелл. IPX се изпозлва заедно с SPX - протокола на траспостно ниво .Комбинираният протокол е IPX/SPX.

 
IRC (Internet Relay Chat)

система за чат в реално време, развита в края на осемдесетте. IRC e тематичен, разделен на канали. За да го посети, човек има нужда от специален софтуeр, най-популярният IRC клиент е mIRC.

 
ISA (Industry Standart Architecture)

 Слот за включване на допълнителни устройства към дънната платка, предшественик на PCI и AGP слотовете, но с много по-ниска скорост на трансфер на информация. Работи на около 8 MHz (AGP 4x работи при 266 MНz) и вече почти не се използва, затова повечето производители на дънни платки спряха да добавят ISA слотове към продуктите си.

 
ISDN (Integrated Services Digital Networ

 международен комуникационен стандарт за предаване на глас, видео и информация през дигитални или нормални телефонни линии. ISDN позволява трансфер от 64 Kbps.

 
ISP (Internet Service Providers

доставчици на интернет-услуги) Компания, която осигурява връзка към интернет и други услуги на клиентите си.

 
ITU, International Telecommunications Un

ITU (Internetional Telecommunication Union ) - Международен комитет по телекомуникации . Новото име на CCITT

 
Java  Най-разпространеният в момента език за създаване на Web-приложения.
 
JavaScript
 JavaScript е обектно ориентиран скриптов език, създаден от Netscape Communications Corporation. Скриптовете представляват блокове програмен код, който е \"вграден\" в Web страницата и се интерпретира по време на изпълнение.
 
Kbps

килобит в секунда, мярка на скорост на предаване на данни . Модемите, например, са измерени в Кбит/с. Забележка - един Кбит/с е 1,000 бита в секунда, докато a КВ (килобайт) е 1,024 байта.

 
kernel

Централния модул (ядрото)на операционна система. Това е частта от операционната система която се зарежда първа, и след това остава в паметта. Ядрото е отговорно за управление на паметта, процесите и дисково управление.

 
keyboard

Един вид пишеща машина която ви позволява да въведете данни в компютър. Компютърните клавиатури са подобни на клавиатурата на електрическо-печатащо устройство (електрическа пишеща машина), но съдържат допълнителни клавиши. Заклинва на компютърните комутационни панели често класифицира както следва: буквено-цифрови клавиши -- букви и числа пунктуационни клавиши -- запетая, интервал, точка със запетая, и така нататък. специален клавиши -- функционални , управляващи, стрелки и др.

 
LAN (Local Area Network)Група от компютри на близко разстояние свързани в мрежа един с друг.
 
LAN Card

 Мрежова карта, която позволява свързването на 2 или повече компютъра в мрежа. По този начин може да се осъществява трансфер на информация между тях. Съществуват няколко основни вида мрежови карти в зависимост от скоростта им 10 Mbps, 100 Mbps, а напоследък се появи и 1 Gbps. Съществуват мрежови карти, ползващи UTP кабели, оптични кабели или безжични мрежови карти ползващи радиовълни.

 
ListServ  Автоматична система за поддържане на дискусионни списъци.
 
Login Включване на потребител в дадена система.
 
Logoff Напускане от потребител на дадена система.
 
Low-Frequency Response

 Ниските честоти на звука между 3 Hz и 120 Hz. Вероятно това нищо не ви говори, но това са честотите на звука, който всички познаваме като бас.

 
Mailing List Списък от e-mail адреси на потребители.
 
MAN - Metropolitan Area Network
MAN (градска мрежа) както подсказва самото име, градската мрежа се състои от две или повече LAN мрежи, свързани в границите на пространство, което заема приблизително един голям град. Типичната MAN е високопроизводителна обществена мрежа. Терминът MAN се използва по-рядко за дефиниране на мрежи, отколкото тер­мините LAN и WAN, защото градските мрежи се реализират много по-рядко. Повечето мрежи са в рамките на сграда или комплекс от сгради (например уни­верситетски комплекс) и поради това попадат в категорията на LAN, или пък обхващат по-големи разстояния с възли, разположени в различни градове, щати й дори държави, като по този начин могат да бъдат квалифицирани като WAN мрежи. Максималното разстояние, дефиниращо една MAN мрежа, е приблизи­телно 80 км. MAN мрежата покрива по-обширна област от LAN, но е географски по-ограничена от WAN.
 
Mbit/s
  Мбит/с Мярка, показваща скоростта на прехвърляне на данните при цифровите системи – милион бита за секунда.
 
Memory

Чиповете в компютъра, на който се съхранява определена информация, ако става дума за физическа памет. Виртуалната памет представлява място от твърдия диск, което е заделено за използване в случаите, в които капацитетът на физическата памет се изчерпи. Основните видове памет са:
RAM (random-access memory) - Позволява четене и записване на информация, нуждае се от постоянно захранване, за да запази информацията, съхранявана в нея.
ROM (read-only memory) – Памет, съдържаща информация, която може само да се чете, без да се променя.
PROM (programmable read-only memory) - Чип, в който можете да запишете еднократно дадена информация и впоследствие тя може да бъде само четена.
EPROM (erasable programmable read-only memory) - Вариант на PROM, при който може да се изтрива информацията с помощта на специална ултравиолетова светлина.
EEPROM (electronically erasable programmable read-only memory) - Тук изтриването се извършва с помощта на електрически заряди.

 
Modem (Modulator-demodulator) / Модем

устройство, позволяващо на компютър да предава информация по стандартните телефонни линии. Данните на компютъра са записани цифрово, докато телефонът предава информация посредством аналогови сигнали. Модемът конвертира тези две форми една в друга.

 
Moderator Водещ на новинарска група, който преценява и предава съобщенията към групата.
 
Morphing

Техника за анимация, при която се постига постепенно преминаване от едно изображение към друго. Вероятно сте виждали в някои филми как един обект се трансформира в друг, точно за това служи тази техника, естествено не се използва само във филмите.

 
MTA (Mail Transfer Agent)
 Програма на сървъра, която транспортира предаването и изпращането на e-mail между два компютъра свързани в мрежа.
 
MTU - Maximum Transmission Unit

MTU е максималният по размер пакет преминаващ през дадена медия. MTU размера зависи от конкретната физическа медия и нормално се измерва в байтове. Например по подразбиране за Ethernet тази стойност е 1500 байта. Някои типове мрежи като Token Ring имат по голямо MTU, други имат по малко, но стойностите са фиксирани за всяка мрежова технология.

Мрежовите протоколи от високо ниво, като TCP/IP могат да бъдат конфигурирани за максимален размер на пакета, този параметър зависи от MTU за физическия слой върху който TCP/IP оперира. В операционните системи Windows, максималният размер на пакета за протоколи като TCP може да бъде зададен в регистратурата. Ако тази стойност е прекалено малка, потока мрежов трафик ще бъде разделен на относително много на брой малки пакети, което пък се отразява на бързодеиствието на мрежата. Компютрите под Windows по подразбиране имат максимален размер на пакета от 1500 байта за броудбант връзки и 576 за dialup връзка.

 
NAT - Network Address Translation

NAT позволява на IP мрежа да поддържа публичен IP адрес отделно от частните IP адреси. NAT е популярна технология за Internet Connection Sharing (ICS). Тя също се използва и за разпределено натоварване на сървърите в корпоративните мрежи.

При най-популярната си конфигурация, NAT превръща всички частни IP адреси в домашната мрежа към един IP адрес предоставен от интернет доставчика (ISP). Това позволява на компютрите в домашния LAN да споделят една интернет връзка. В допълнение NAT разширява сигурността в мрежата като ограничава достъпа на външни компютри в домашното IP мрежово пространство.

NAT работи посредством технология наречена snoop-ване, върху входящите и изходящи датаграми. Според нуждите модифицира IP хедъра на източника или получателя за да отговаря на конфигурираната адресна таблица. NAT технологията поддържа статично и динамично препращане към един или повече вътрешни или външни адреси.NAT функционалността е обикновенно срещана при маршрутизаторите (routers) и шлюзовите (gateway) устройства на границата на мрежите. NAT може да бъде изпълнен изцяло софтуерно. Internet Connection Sharing (ICS) на Microsoft например добавя NAT подръжка към операционните системи Windows.

 
NetBIOS

NetBIOS е софтуерен протокол позволяващ мрежова комуникационна услуга в локалните мрежи. Приложенията в NetBIOS мрежите се откриват едно друго посредством NetBIOS имена, те са до 16 знакови и при Windows отделни от името на компютъра. Приложенията на другите компютри намират NetBIOS имената посредством UDP порт 137.

Две приложения започват NetBIOS сесия, когато едното (клиента) изпраща команда да извика другото (сървъра) посредством TCP порт 139 на отдалечения компютър. Двете страни ползват \"изпращащи\" и \"получаващи\" команди за да доставят съобщения в двете посоки. NetBIOS сесията приключва с команда за затваряне на връзката. NetBIOS поддържа и връзки по UDP датаграми. Приложенията \"слушат\" порт 138 за да получат NetBIOS датаграма.

NetBIOS и NetBEUI са различни, но свързани технологии. NetBEUI разширява NetBIOS с допълнителни мрежови функции.

 
Newsgroup

Група за дискусии в Интернет, в която потребителите четат, изпращат и отговарят на съобщения.

 
NIC (Network Interface Card)
 Мрежова карта Хардуерна част на компютъра, която се използва за изпращане и получаване на сигнали до и от други устройства, с които той е свързан в локална мрежа.
 
NNTP (Network News Transfer Protocol)  Протокол, на базата на който е реализиран обменът на новини в USENET.
 
OCR (Optical Character Recognition)

Софтуер позволяващ да се разпознава текст от скенирани изображения, като в последствие се извежда обикновен текст. Изходният текст може да се променя посредством обикновен текстов редактор.

 
Offline

 Режим, при който не сте свързан към мрежа или към сървъра на Интернет доставчик.

 
Online Режим, при който сте свързан към мрежа или към сървъра на Интернет доставчик.
 
OpenGL (Open Graphics Language)

Графична библиотека (API) създадена и подържана от Silicon Graphics . Тя има за цел да улесни и стандартизира програмирането на 3D апликации. Основен конкурент е Direct3D библиотеката създадена от Microsoft.

 
OSI модел

Моделът на моделите в света на мрежите е моделът Open System Interconnection (OSI). Принципната идея на модела е, че имаме нива (стекове) от протоколи, всяко грижещо се за различна дейност по отношение на преноса на данни. Изграден е от 7 слоя. всеки от които предстажлява една стъпка в процеса на мрежовите комуникации.

ApplicationПриложен
PresentationПредставителен
SessionСесиен
TransportТранспортен
NetworkМрежов
Data linkКанален
PhysicalФизически

Всеки слой на OSI модела изпълнява конкретна задача в процеса на мрежовата комуникация и след това предава данните нагоре или надолу към следващия слой (в зависимост от това дали слоя функционира в предаващия или в приемащия компютър). Тъй като данните се предават през слоевете, всеки слой добавя своя собствена информация под формата на хедъри, които биват добавяни пред оригиналните данни.

 
Overclock

 Процес на промяна на честотите на работа на системната шина, процесор, памет, видеокарта, подаваното напрежение, като по този начин се постига подобряване на скоростта и производителността на компютъра. Това миже да бъде постигнато посредством промяната на джъмпери от дънната платка или подходящ софтуер, който дава възможност да бъдат променяни тези стойности.

 
PCI (Peripheral Component Interface)

Стандарт за свързване на допълнителни устроиства към дънната платка на компютъра. На външен вид PCI разширителните слотове приличат на AGP, но работят на по-бавна честота от 33 MHz, което ги прави идеални за свързването на повечето по-бавни устройства в компютъра, като например звукови карти, модеми, мрежови карти и др. По-старите видеокарти също използваха PCI стандарта за свързване, но с нарастването на нуждите скорост от 33 MHz стана малка за модерните 3D ускорители, затова те използват основно AGP нтерфейса, предлагащ неколкократно по-висока скорост на трансфер.

 
PDF (Portable Document Format)

Файлов формат, създаден в Adobe Acrobat. Форматът запазва оригиналния вид на документите и прави възможно публикуваните в интернет страници да изглеждат по същия начин като хартиения си еквивалент.
Plug-iN: Хардуерен или софтуерен модул, който добавя нови черти към вече съществуваща система. Най-често използвано като име за малка програмка, която добавя допълнителни функции към програма, която вече сте инсталирали.

 
Perl
l Език за програмиране, с който се създават базирани на сървъра приложения.
 
Ping
Програма, която изпраща информация, предизвикваща съответен отговор от търсената машина. По този начин може да се измери времето, за което се осъществява цикълът въпрос-отговор между двете машини.
 
Pixel

Буквално точка. Екрана на всеки монитор е съставен от определен брой точки, които могат да бъдат включвани и изключвани, когато е включена дадена точка тя има определени свойства, като цвят например. Когато тези точки променят свойствата си, се променя и изображението на екрана.

 
Plug-in
 Допълнителен програмен модул, инсталиран към Web браузър (или други приложения). Задачата му е да обработи правилно и бързо определени текстови, графични, звукови, видео и други видове формати, които са вмъкнати в Web страница. Предназначен е за визуализиране по подходящ начин на информация, коeто не е зададенo в съответствие с езика HTML. Специфични са за всеки браузър и в повечето случаи е необходимо да бъдат инсталирани допълнително.
 
PnP (Plug and Play)

Възможност разработена от Microsoft за автоматично разпознаване на ново устройство, когато то бъде включено в компютъра. Така не е нужно потребителят да указва на операционната система, че е добавено ново устройство. Появява се за първи път в Windows 95.

 
POP3 (Post Office Protocol) Протокол, чрез който вашият компютър получава електронната поща от пощенския сървър в Интернет.
 
PostMaster Менажер на електронната поща.
 
PPP (Point to Point Protocol)  Схема за свързване на два компютъра с телефонна линия. Подобна на SLIP, но по-ефективна, поради използването на къси пакети от информация.
 
PROM (programmable read-only memory)

Чип, в който можете да запишете еднократно дадена информация и впоследствие тя може да бъде само четена.

 
Prompt (Промпт ) Уведомителен текст, извеждан на екрана на монитора..
 
Proxy server / Прокси Сървър

 сървър, който стои между потребителско приложение (например браузър) и истински сървър. Проксито приема всички заявки до истинския сървър, проверява дали може да ги изпълни и ако не успее, тогава ги изпраща до местоназначението им. Основно това се използва за ускоряване на зареждането на уеб сайтове: ако вашият доставчик, до когото имате бърз достъп, поддържа прокси сървър с копия от популярни страници, вие можете да ги теглите директно от него, вместо от по-отдалечени сървъри.

 
QOS (Quality of Service)
 качество на услугата Организация и дизайн на услугите, който трябва да подсигури тяхното качество, във вида, в който клиента ги очаква.
 
RAID (Redundant Array of Independent Dis

Начин на записване на дадена информация на няколко хард-диска, като по този начин операциите по четене и записване се осъществяват едновременно и се постига по-добра скорост. Това разделяне на информацията на няколко места, удължава и живота на хард-дисковете. За операцйонната система всички устройства свързани посредством RAID, се интерпретират като едно голямо логическо устройство.

 
RAM (random-access memory)

Позволява четене и записване на информация, нуждае се от постоянно захранване, за да запази информацията, съхранявана в нея.

 
Refresh rate

Честотата на опресняване на изображението показвано на монитора. Измерва се в Hz (херцове), като колкото е по-ниска честотата на опресняване, толкова по изморително е това за очите на човека използващ дадения монитор. Вероятно сте забелязали един интересен факт, когато гледате по телевизията сниман монитор на компютър се забелязва една по светла линия която минава бавно през екрана на монитора, това се дължи на разликите в честотите на опресняване на телевизора и на монитора.

 
repeater (повторител)

Повторителите служат за свързване на два мрежови сегмента или за наставяне на кабела, като повторителят не прехвърля просто сигнала от единия кабел към другия – той го регенерира. Поради тази причина, ако сигналът е отслабнал поради ефекта на затихването, той се усилва, а ефективната дистанция на кабела се увеличава.

Повоторителите могат да се използват за свързване на различни типове преносни среди, като например 10Base2 сегмент с 10Base5 сегмент. И двете архитектури са Ethernet и използват един и същи метод за достъп до преносната среда.

Повторителите не могат да се използват за свързване на сегменти използващи различни архитектури или методи за достъп. Например, не можете да свържете Ethernet сегмен и Token Ring сегмент(който използва предаване на маркер).

Повторителят е устройство, действащо на физическо ниво, предназначено за компенсация на затихването в средата за предаване на данните чрез усилване на сигналите при големи разстояния. Повторителите не филтрират преминаващите през тях сигнали, те регенерират всички сигнали, включително бродкастните съобщения, шума и смущенията, предавайки ги нанатък.

Активния концентратор се нарича повторител, който има няколко порта и съединява няколко физически линии за връзка. Концентраторът винаги изменя физическата топология на мрежата, но при това остава без изменение нейната логическа топология. Ако на даден негов порт постъпи съобщение, той го препраща на всички останали портове.

 
Resolution

Разделителната способност на монитора. Измерва се в точки, като например 800x600, това значи че в момента на монитора се изопбразяват 800 точки на ред по хоризонталата и 600 точки на стълб вертикално, или общо 480 хиляди точки на целия екран.

 
RISC (Reduced Instructions Set Computing

 Процесорна архитектура, при която процесора разполага с по-малък набор от инструкции оптимизирани за извършването на определени задачи. Такива процесори се използват в лазерни принтери, конзоли други устройства, които се нуждаят от процесор за обработка на определен вид информация.

 
ROM (read-only memory) Памет, съдържаща информация, която може само да се чете, без да се променя.
 
Router (Рутер)

Компютър, осигуряващ предаването на информацията между отделни компютърни мрежи.

 
Routing
 Маршрутизация Процес (дейност), подобен на регулирането на уличното движение. Изпълнява се от маршрутизатори, които прочитат IP адреса на получателя на информацията, изпратена от даден компютър и я изпращат в правилната посока. Възможно е информацията да премине през няколко маршрутизатора, преди да достигне крайната си цел.
 
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface)

Стандарт създаден съвместно от Sony и Philips за трансфер на цифров звук от едно устройство на друго, без превръщане в междинен аналогов сигнал. По този начин не се влошава качеството на звука. Обикновенно по-качествените звукови карти разполагат с S/PDIF изход.

 
Samba

Samba е клиент/сървър система която позволява споделяне на ресурси по мрежата за UNIX/LINUX компютри. Със samba, Unix/Linux файлове могат да бъдат споделяни с Windows компютри и обратно. Samba поддържа Session Message Block (SMB) протокола. Почти всички Windows компютри имат поддръжка на SMB в техните вградени мрежови подсистеми (NetBIOS специално). С подходящо конфигуриран самба сървър на Linux, Windows клиентите могат да присъединяват устройства с файлова система на Linux. Подобно, клиентът за самба на UNIX може да се свърже с Windows дялове по тяхното UNC име. Въпреки, че различия между различните операционни системи (като наименованията в различните файлови системи и автентикация) могат да ограничат съвместната работа. Самба в голяма степен предлага годен механизъм за споделяне на ресурси в хибридните мрежи.

Хибридна мрежа - това е такава мрежа, в която оперират различни операционни системи (Linux и Windows например).

 
SCSI (Small Computer Systems Interface)

 Прозинася се “скъзи” и представлява интерфейс посредством, който може да се свързват твърди дискове и други устройства. Той се явява като по-скъпа алтернатива на IDE интерфейса, но за сметка на това позволява по-големи скорости на трансфер и свързването на повече устройства.

 
Search Engine ( Търсеща машина )

 Софтуер, поддържащ бази от данни, позволяващ търсене на информация в Web-страници.

 
Server ( Сървър )

 Програма, извършваща определена работа в отговор на заявка от клиент. Използва се и по отношение на отделен компютър.

 
SGRAM (Synchronous Graphics Random Acces

Вид памет използван основно във видеокартите, заради по-добрата скорост от SDRAM, дължаща се на възможността за синхронизиране на работата с процесора.

 
Shareware

софтуер, който е безплатен – или почти – за потребителите, които желаят да го пробват. През безплатния пробен период клиентът може изпробва и използва програмата. Ако желае да я ползва и след това, трябва да плати някаква – обикновено неголяма – такса. Това често изисква регистрация на програмата към компанията, която я е създала, в замяна на което потребителят получава техническа помощ и възможност да премине към по-високите версии на същия продукт, когато и ако те се появят на пазара.

 
Shell ( Шел )Команден интерпретатор на Unix.
 
SLIP (Serial Line Internet Protocol)  Софтуерна схема за връзка на компютър към Интернет по телефонна линия.
 
SMTP (Simple Mail Transper Protocol)

 протокол за прехвърляне на поща между сървъри. Повечето мейл системи, които изпращат поща през интернет го ползват, за да я предават от един сървър на друг. Употребява се и за изпращане на собщения от мейл-клиент до сървър. За получаване на изпратените съобщения се използват POP или IMAP протоколи.

 
sniffer

Sniffer-a наблюдава информационния поток в мрежата. Sniffer може да бъде отделна програма или хардуерно устройство с необходимия софтуер или firmware. Sniffer-a обикновено действа шпионирайки мрежовия трафик. Те изследват трафика, правят копия на данни без да ги променят или пренасочват. Някои sniffer-и работят само с TCP/IP пакети, но по усложнените инструменти могат да работят с много други протоколи и на по-ниски нива включително Ethernet фреймове.

Преди години, снифърите бяха инструменти предимно ползвани от мрежови инжинери, днес тези инструменти са популярни в интернет с хакерите.

 
Spam

 нежелана поща, разпращана масово на много хора наведнъж. Обикновено реклама на някакъв продукт или услуга. Общоприетото мнение е, че наименованието спам идва от известен скеч на Monthy Python.

 
Spyware

 Така се нарича софтуер, който събира информация за потребителя, обикновенно без негово знание и посредством интернет връзка я изпраща на създателя на програмата. Тези програми обикновенно се инсталират заедно с друга freeware или shareware програма. В информацията, която се събира обикновенно се включва: кои сайтове посещава дадения потребител, пароли които използва, понякога дори информацията, която се въвежда от клавиатурата и т.н.

 
SSH - Secure Shell

SSH е технология за отдалечен вход, полезна за осъществяване на връзка в команден режим между два компютъра. Обичайни приложения на SSH включват файлов трасфер и мрежова системна администрациа. Няколко различни SSH пакети са налични за Windows, Linux и други операционни системи.

SSH предлага повишена сигурност спрямо по-стари Unix ориентирани услуги като rlogin и telnet. Като мрежов протокол, SSH също осигурява тунелни средства, които могат да се използват за да се създаде вид Virtual Private Network (VPN).

 
SSI (Server-Side Include)

 тип HTML коментар, който дава указания на сървър динамично да генерира информация за дадената уеб-страница всеки път, когато тя се извиква. SSI може да се използва за изпълняване на програми, чиито резултати след това да бъдат показани. Страниците, съдържащи SSI, често имат разширение.shtml.

 
SSID - Service Set Identifier

SSID са имената на безжичните локални мрежи (WLAN). Всички устройства в една безжична мрежа трябва да имат едно и също SSID за да комуникират едно с друго.

SSID-то на безжичните клиенти може да бъде зададено ръчно, като се зададе SSID в клиентските настройки на мрежата или автоматично, като се остави SSID неопределено. Администраторите често ползват публични SSID зададени във входните точки (AP), които входните точки броудкастват до всички устройства в обхват. Някои нови AP забраняват автоматичното предаване на SSID в опит да подобрят сигурноста на мрежата.

SSID-тата са текстови низове чувствителни на голавни и малки букви. Те са с максимална дължина от 32 знака, които могат да са букви и цифри.

 
SSL - Secure Sockets Layer

SSL е технология за сигурност, която помага за подобряване сигурността на интернет комуникацията. SSL е стандарт за криптирана клиент/сървър комуникация между две устройства.

Като мрежов протокол SSL върви върху TCP/IP. SSL използва няколко стандартни техники за мрежова сигурност включително публични ключове, симетрични ключове и сертификати. Web сайтовете често ползват SSL за да предпазват лична информация, като номера на кредитни карти.

 
subnet

Subnet (подмрежа) е логическо групиране на свързани мрежови устройства. Възлите на подмрежата принципно се намират физически близко един до друг в локалната мрежа (LAN).

Проектантите на мрежи назначават подмрежите като начин за разделяне на мрежата на логически сегменти с цел по голяма леснота на администрирането и. Когато подмрежите са правилно прилагани сигурността на мрежите и тяхната бързина се подобрява.

При IP мрежите, устройствата в подмрежата споделят последователен обхват от числа на IP адреси. Маска (позната като подмрежова маска - subnet mask) дефинира границите на IP подмрежата. Съответствието между подмрежовата маска и обхвата от IP адреси се определя по математически формули. IT професионалистите ползват калкулатори за подмрежи за да определят съответствието на IP адресите и маската.

 
Swap file

 Скрит файл, намиращ се в главната директория на хард-диска. Обикновенно е доста голям, защото се използва от Windows операцйонните системи за записване на информация, когато се запълни паметта на компютъра. Или с други думи това е виртуалната памет използвана от Windows.

 
Tag (Таг)

Текст, ограден в ъглови скоби, представляващ форматиращи HTML команди.
Те се използват от Web-браузърите за изобразяване на текстове и графика.

 
TCO’92

Това са препоръки на шведското министерство на труда за защита срещу електромагнитни излъчвания.

 
TCO’95

Включвайки в себе си TCO’92, TCO’95 изисква производителите да вземат под внимание и стандартите ISO 9241-3/7 и ISO 14000. Той препоръчва намаляване на шума, електромагнитното и топлинно излъчване на цялата компютърна система, а също така и понижаване на консумираната мощност.

 
TCO’99

Стандарти, които поставят още по-строги условия от TCO’95. Почти всички днешни монитори отговарят на този стандарт

 
TCP (Transmission Control Protocol)

 Протокол, осигуряващ доставянето на информацията по реда на нейното изпращане по Интернет.

 
Telnet Програма, позволяваща свързване с други компютри като виртуален терминал.
 
Terminal

 устройство, което позволява да се комуникира с компютър. В общия случай терминал е комбинацията между клавиатура и дисплей. С появата на мрежовите технологии, \"терминали\" започват да се наричат и персоналните компютри, свързани към дадена мрежа.
URL: (Uniform Resource Locator) – глобалният адрес на документи и други ресурси в интернет. Първата част на адреса показва използвания протокол (обикновено http или ftp), а втората – IP aдреса или името на домейна, където се намират търсените ресурси.

 
Top Level Domain
 Име на област на най-високо ниво (представлява най-дясната част на domain name – например com, net, org, bg, it и т.н.)
 
Tweak

Настройване и оптимизиране на софтуера и хардуера на компютъра с цел да се “изцеди” максимума от възможностите му. Много от програмите и компонентите в компютъра са в стандартно неоптимизирано състояние, което и позволява да подобрите работата им с помоща на малко допълнителни настройки.

 
UDP (User Datagram Protocol)

Протокол, който за разлика от TCP, не създава виртуална връзка. Удобен за кратки заявки и отговори, които се вместват в един IP пакет, но не гарантиращ надеждност на доставката на информацията.

 
UPS (Uninterruptible Power Supply)

Устройство което позволява на компютъра да продължи да работи известно време след като спре тока по електрическата мрежа, като освен това предпазва компютъра от токови удари. В него има батерия, която се включва веднага след като се установи че е спрял тока от електрическата мрежа, така подаването на ток към компютъра продължава достатъчно дълго, за да можете да запишете информацията, с която работите в момента.

 
URL (Uniform Resource Locator)

Този сложен на пръв поглед термин означава адрес на уеб страница. Например интернет адреса на страницата на списанието (за по-кратко: URL на списанието) е http://www.puiakdd.com

 
USB (Universal Serial Bus) -

Plugn and Play интерфейс за връзка на различни устройства към компютъра, без да е нужна конфигурация на устройството от потребителя. Възможно е да се свържат до 127 устройства посредством този интерфейс, като максималната скорост на трансфер е 12 Mbps. Можете да включвате и изключвате устройства, без да се налага да изключвае компютъра за да се отчете новто устройство

 
USENET

 Световна мрежа от компютри за обмен на съобщения (новини) между множество новинарски групи.

 
UTP Unshielded Twisted Pair

Съвременните стандарти определят 4 категории кабели с усукана двойка:

Категория 3 за честоти до 16 MHz (16 Mbps) - \"cat3\" Поддържа категория 3 и клас C - стандарт ISO/IEC 11801 2000 г, ANSI/TIA/EIA-568-B.1, ANSI/TIA/EIA-568-B.2. Изискванията за за пропускане на честоти до 16 MHz.

Категория 5e за честоти до 100 MHz (100 Mbps)- \"cat3\" Поддържа категория 5e стандарт 568-B.1 и 568-B.2, а така и клас D 3 стандарта ISO/IEC 11801. Изискванията за за пропускане на честоти до 100 МГц. Дадената спецификация се явява разширение на категоряи 5 и класа D.

Категория 6 за честоти до 250 MHz (250 Mbps)- \"cat3\" Поддържа категория 6 клас Е, разработен за групи ISO/IEC и TIA Изискванията за за пропускане на честоти до 250 МГц. Дадената спецификация се явява разширение на категоряи 5е.

Категория 7 за честоти до 600 MHz (600 Mbps)- \"cat3\" Поддържа категория 7 клас F, разработен за групи ISO/IEC и TIA Изискванията за за пропускане на честоти до 600 МГц. Дадената спецификация се явява разширение на категоряи 6.

 
UUCP (Unix to Unix Copy Protocol)

Метод за обмен на информация между компютри, работещи под управлението на операционната система Unix.

 
VESA DPMS (Display Power Management Syst

Това е стандарт за понижена консумация, разработка на VESA (Video Electronics Standards Association US). Той осигурява (при свързване на компютър и монитор отговарящ на VESA DPMS) намаляване консумацията на монитора под 8W, когато системата е неактивна. Превключването в този режим се осъществява от графичната карта, а не директно от монитора.

 
VIRUS Видовете вируси са няколко основни с множество от подвидове. В тази версия са описани 30 вида вируси и 8 вида вирусоподобни програми. Често вирусите представляват наколко от тези \"видове\" събрани в един вирус. Пример: резидентни и Stealth едновременно или други качества като често пъти са по много. Комбинацийте между тези \"видове\" е най-коварното при вирусите. Вирусите са написани като изпълним код който се самозаписва някъде из програмата като модифицира програмата да изпълнява този код или кода се записва с стартовите сектори на дискетите или хард диска за да се изпълни. Така вирусът става активен и нанася своят удар върху софтуера. Има и вирусоподобни програми които помагат на вирусите. За тези програми прочетете в раздела вирусоподобни програми по-късно в тази точка.

· Резидентни - те остават резидентни в паметта така както остава някой драйвер. (до изключването или рестартирането на компютъра). От памета вируса може да се размножава и да смущава работата на компютъра и да поврежда файлове и цели програми

· Boot - тези вируси се самокопират в зареждащия сектор на дискетите и на харддиска като копират системните файлове (ако харддиска е системен или дискетата е системна) на друго място на дискетата или на хард-диска. Така при опит да се зареди от заразената системна дискета вирусите се зареждат успоредно с ОС нанасят свойте удари върху софтуера

· Вируси с директно действие - са вируси които се стартират нанасят своят удар върху софтуера и се \"самоизключват\", но остават като инфекция

· Stealth - вирусите са най - коварните защото те причиняват големи щети и остават резидентни в RAM. Те още прикриват симптомите на вирусната инфекция и взаймодействат с различни антивирусни програми като принуждават програмата да каже че няма вируси. Тези вируси не показават промени по размерите на файла който са инфектирали което ги прави трудни за засичане и обезвреждане! Самият вирус лесно се укрива и трудно се премахва. Секторите от хард-диска и (или) дискетата където е записан оригинала на вируса се маркират като лоши (механично повредени) въпреки че не са повредени по никакъв начин. Bсички анти-вирусни програми който проверяват хард-диска или дискетите \"виждат\" маркираното - \"лош сектор\" и го прескачат и не засичат вируса. Друга мярка за защита е заетата техника от полиморфичните вируси на самопроменящ се код на вируса за дпълнителна самозащита

· Макровируси - вируси специално написани на \"Word macro language\" и на \"Visual Basic Macro language\" като създават отделни макроси - вируси. Тези вируси често предизвикват правописни и стилистични грешки по текстовете на \"WinWord\"; \"MacWord\"; \"DosWord\" а също и по таблиците на \"DosExcel\", \"WinExcel и \"MacExcel\" . Тези вируси не правят разлика между отделните версии на Word и Excel. Макро вирусите се пренасят като макроси по документи и таблици със записани макроси. Стартирането на макросите стартира и макро вирусите. Макро вирусите нападат първо файла Normal.dot (когато става дума за Word) или Normal.xlt (когато става дума за Excel), а после и всеки отворен документ

· Логическите вируси - предизвикват не само множество щети но предизвикват и много логически грешки по време на работа. Те се активират ако определени условия се изпълнят правилно

· Time-bomb - вирусите са вируси с назначена дата на активиране. Ако попаднат в компютъра преди датата на активирането им те само се размножават без да предизвикват повреди. На датата на активирането или след нея вирусите се активират и нанасят своят удар. Пример за такъв вирус е CIH (т.нар. Чернобил), който се активира на 26-ти април

· MBR (Master Boot Record) - вирусите работят на принцип близък на Boot вирусите. С тази разлика че те не копират системните файлове а се \"смесват\" с тях и ги модифицират за да приемат вируса като част от тях което прави невъможно премахването им. Когато от заразен системен хард-диск или заразена от системна дискета се зарежда ОС, вирусите се зареждат отново успоредно с ОС и нанасят своят жесток удар върху софтуера

· BIOS вирусите - това са тези вируси които освен че причиняват щети правят и промени по BIOS-a на компютъра или се записват там. Най-честите промени са свързани с флопитата често се обявява че флопитата не са инсталирани и компютъра не може да ги използва. Разбира се и често пъти вирусите така разбъркват данните от BIOS-а че компютърът не може да се стартита. Вирусите причинили всякакви промени промени по BIOS-a не позволяват нормалното пре-конфигуриране. Трети вируси се самозаписват в BIOS-a и се самостартират от там още преди ОС да е заредена. Борбата с тези вируси е най-сложна защото те контролират целият хардуер и софтуер

· Размножаващи се - тези вируси само се размножават без да причиняват нинакви повреди и каквито и да било други щети и последици

· Joke programs - всъщност те не са вируси, а шегаджийски програми които се разпространяват като вирусите. Тези програми не причиняват никакви щети. Те само извеждат глупави съобщения и още по-глупави шеги

· Virus creating tool viruses - не са вируси а инструменти за създаване на вируси в големи количества. Вирусите създадени от тези инструменти обикновено са шифровани и лесно засечими както и лесно отстраними

· ANTI-VIRUS viruses - не са вируси, а антивирусни програми които се разпространяват като вирусите и обикновено са блок за самотестване срещу вируси. Желателно е да не ги допускатве по диска (дисковете) и дискетите си

· Хардуерните вируси са вируси които спъват работата на хардуера по всякакви начини: симулирайки хардуерни проблеми, механически повредени сектори, по дисковете и дискетите, повреди по тях, провалят тестовете на дисковите контролери и принуждавайки копютъра да не работи с дадени компоненти от хардуера. Вируса FireBurn е точно такъв с цел самосъхранение блокира клавиатурата и мишката

· COM вирус е този вирус който напада и заразява само .СОМ файлове

· ЕХЕ вирус е този вирус който напада и заразява само .ЕХЕ файлове

· СОМ/ЕХЕ - вирус е този вирус който напада и заразява както .СОМ, така и файлове и .ЕХЕ файлове

· Суматорните вируси са предвидени да събират и закръглят стойности предизвиквайки много големи бъркотии. Започвайки от най-ниските нива на Excel и стигат до най-високите нива на счетоводни и ведомствени и подбанкови и банкови нива и функции. Тези вируси могат да объркат сметки, подменят стойности и резултати и знаци в зависимост от индентификацията на дадено действие и сумите и вида на стойностите. Често тези вируси вкарват в обръщение неверни стойности представяйки ги за верни както и да отхвърлят верните стойности като ги представят за грешни

· Псевдорутерните са вируси които само смущават трансфера на данни като предизвикват частични задръствания по мрежите и трансферните линии. Попаднали на подходящо устройство или в главният компютър на мрежа те започват да се размножавт и да предизвикват тотални задръствания по мрежите и трансферните линии и препращат информацията по различни вектори където тя се губи. E-mail и локалните мрежи са главното им поле на действие

· Информационни замърсители са вируси с функции като на псевдорутерните само че за да предизвикат тотално задръстване и объркване на мрежите и на трансферните линии не е необходимо да са в главен компютър или устройство а където и да било по мрежата и устройствата. Често тези вируси пращат пратка на адрес различен от този който потребителя е посочил или обявяват съществуващ адрес в мрежа за невалиден или ако се набере грешен адрес вирусите го приемат за валиден и пращат информацията в различни вектори на трансфер където тя се губи

· Полиморфните вируси са много трудни за засичане, идентифициране и премахване защото те постоянно променят своят код. Няма два еднакви кода на един и същ полиморфичен вирус който е способен да направи хиляди самомодификации с цел да се самопредпази от антивирусните програми. Принципа на полиморфията при вирусите е всяко копие да се кодира различно

· Биокомпютърните вируси са много интересни. Те представляват нещо като един вирус разделен на две \"половини\" които \"половини\" са програмирани да се търсят взаимно (една-друга) и когато се открият да се съединят и да образуват вируса. Всяка (коя да е)\"половина\" поотделно е безобидна но ако двете се съберат заедно вируса образува и се активира и нанася своят удар срещу софтуера

· Бинарни вируси са вирусите които са написани на машинен език и също като биокомпютърните вируси са в две части които взаимно се търсят една дурга. Това че са написани на машинен език ги прави малки и трудно засечими.

· RAM вирусите са вируси които само се размножават и седят в оперативната памет (RAM) и окупират голяма част от нея и не се улавят от антивирусните програми сканират които RAM за резидентни вируси. Те не причиняват никакви щети но бързо и лесно се размножават. Тези вируси също често пъти заставят програмата да не стартира и да изведе съобщение за не достатъчно RAM-памет въпреки че компютъра в повечето случай има достатъчно количество RAM-памет за да изпълни програмата

· Companion вирусите с вируси които са нещо средно между шегаджийските програми (joke rpograms) RAM-вирусите и размножаващите се вируси. Този тип вируси се записват в началото на програмата и при нейното изпълнение вируса задава някакъв въпрос. при правилен отгвор вируса стартира програмата. При грешен отговор вируса или блокира компютъра или го рестартира

· Вируси убийци - по непотвърдени данни тази категория вируси не поврежда данни или каквото и да било друго, но убива оператора. Такъв вирус са използвали в КГБ като крайна мярка на защита на компютрите им през студената война. Вируса се е казвал 666 и няма нищо общо с разпространения глупав файлов 666 вирус носещ същото име за заблуда и е обърквал до такава степен мозъчните вълни че е причинявял невероятно главоболие и смърт. Много любопитни хакери, кракери и американски експерти и програмисти са се опитвали да откраднат вируса но никой още не е успял...

· FAT Scrabmlers - тези вируси така разбъркват двете копия на FAT че всичко записано на диска става негодно за каквито и да е манипулации. Двете Копия на FAT се разбъркват Всяко по различен начин с цел максимални щети. Няма Друг изход освен Форматиране от BIOS и след това предформатна подготовка с FDISK и повторно форматиране с Format /u /c /s

· Java вируси - това са вируси които могат да заразяват само Java програми и заразяват всякакви компютри и операционни среди защото се стартират не от ОС а от браузъра

· Е - Mail вируси - особено актуална категория вируси разпространява се чрез електронна поща и използва адресната книга за да нападне нови компютри

· WAP вируси - току що появила се категория с засега единствен представител - Timofonica нападат GSM, Palm PC и лаптопи ако те използват WAP. за сега няма данни за вредни кодове но се очаква да се получи нещо като разбъркване на мрежите, сривове, раздуване на телефонни сметки, разпращане на телефонни номера или адреси.

Забележка: вирусите за PC не могат да заразяват Power Machintosh и вирусите за Power Machintosh не могат са заразяват РС компютри, защото има разлики в интерфейса на двете групи хардуер. Двете групи са взаимно несъвместими. Тази забележка не важи за точка 28 (Java вирусите). Вирусоподобни програми:

· Червеи (Worms) - Програми които се самокопират но и заразяват други програми но не винаги причинявят щети

· Host червеи - Имат нужда от локална мрежа за да се самокопират и за да могат да функционират

· Net Worm - разпространява части от себе си по мрежа и има нужда от мрежа за да може частите му да работят съвместно. Може да съществува и на единичен компютър но се самокопира на различни места и/или дялове на хард диска

· Троянски кон - това са програми които са скрити в други програми. Тази система е ефективна. докато основната програма върши нещо то в фонов режим се имплантира вирус или се създават други проблеми. Пример за това е FreeWare програмата ProMail 2000 v. 1.02 която служи като оптимизатор на мрежовия трафик и разпределение на пощата. Програмата създава файла ACCOUNT.INI в който се съдържат всички имена пароли и привилегии за достъп на всички потребители и информация за степента на защита на мрежата който файл се копира и копието му се изпраща като прикачен файл по електронна поща до създателя на програмата

· \"Терористи\" (Droppers) - програми направени за заобикаляне на антивирусните защити. При създаване се използва мощна криптираща система със защитна цел. Тази криптираща система прави невъзможно откриването от антивирусни програми. \"Терористите\" най често траспортират и имплантират вируси

· Бомби - Тези програми изчакват определено събитие на компютъра, което събитие ще ги стартира и те ще инсталират вируса който носят със себе си. Тези програми имат много и разнообразн начини на действие (все вредни) и се стартират от разнообразни събития в компютъра ви или в определени дни

· INI програми - тези програми са във формат на стандартен INI файл. Много опасни и силно разрушителни. Модифицират се системните файлове на Windows. Това реално са вредни опции в INI файловете

· BAT инфектори - асоциират се с BAT файлове. Може да се асоциират всякакви унищожителни програми съвместими с РС. Това е или елементарен BAT код или е програма която се извиква с модифицирани BAT файлове.

 
VNC - Virtual Network Computing

VNC е технология за отдалечено споделяне на работен екран. VNC позволява работния екран на един компютър да бъде видян и контролиран с помоща на мрежова връзка. Тази технология е полезна за домашни компютри, позволявайки някои да види техните екрани от друга част на къщата или докато пътува. Тя е също полезна и за мрежови администратори в бизнес среда.

VNC е създаден като проект с отворен код в края на 90-те, след това няколко основни решения за отдалечен работен плот са създадени базирайки се на VNC. Популярни деривати на проекта са RealVNC, UltraVNC, TightVNC.

VNC работи подобно на Remote Desktop приложението вградено в по-новите версии на MS Windows. За разлика от Windows REmote Desktop, VNC върви на по старите весии нa Windows, Linux/Unix и други не Windows операционни системи. VNC приложенията се смятат за по-бавни с по-малко функции и по-слабо защитени от Windows Remote Desktop-ите.

 
VOIP (Voice Over Internet Protocol)
глас чрез Интернет протокол, т.н. Интернет телефония
Технология, която позволява пренасянето на глас (телефония) благодаряние на инфраструктурата на Интернет. Терминът може да се отнася до връзка между два компютъра, два телефонни апарата, или компютър и телефонен апарат, стига сигналът да се пренася в част от пътя си чрез IP пакет.
 
VPN
VPN връзката позволява свързването на неограничен брой физически отдалечени компютри в обща компютърна мрежа (в нашия случай - връзка към Интернет) при високо ниво на сигурност на обменяната информация.
 
Wallpaper

 Изображение, което се поставя върху работната площ на екрана (Desktop), използва се за разнобразяване на екрана от стандартния зелен, син или друг цвят. Повечето операционни системи с графична работна среда, като Windows например, подържат възможността за поставяне на wallpaper. Най-често за фон се поставят снимки, рисунки или някакъв мотив.

 
WAN (Wide Area Network)

Група от компютри, намиращи се на голямо разстояние един от друг, свързани в една обща мрежа. Обикновенно става дума за разстояния по-големи от 1 колометър.

 
WAP - Wireless Application Protocol

WAP - Wireless Application Protocol дефинира архитектурата за доставяне на съдържание по безжични мрежи. Главна идея за дизайна на WAP е мрежовия стек базиран на OSI модела. WAP изпълнява няколко нови мрежови протокола, които функционират подобно на добре известните Web протоколи HTTP, TCP и SSL.

WAP включва концепции на браузъри, сървъри, URLs, и шлюзове. WAP браузърите са замислени да бъдат изпълнявани на малки мобилни устройства като клетъчните телефони, пейджъри и PDA устройства. Вместо да оформят съдържанието с HTML и JavaScript, WAP разработчиците ползват WML и WMLScript.

WAP е в начални фази на разработване сравнен с други мрежови технологии и бъдещата му жизненост остава неясна.

Термина WAP също се използва за да определи wireless access points.

 
Web Browser

Така обикновенно се нарича програмата с която разглеждате страници в интернет, доста често се ползва и названието Internet Browser или само Browser. За най-популярен и използван браузър в момента се счита Internet Explorer.

 
Webmaster

Така обикновенно се нарича човека, отговорен за подръжката и развитието на една или повече страници в интернет. Понякога се ползва и webmistress за webmaster от женски пол.

 
WEP - Wired Equivalent Privacy

WEP е протокол, който добавя сигурност към безжичните локални мрежи (WLAN) базирани на WiFi 802.11 стандарта. WEP е технология за сигурност работеща във втори слой (каналния слой) на OSI модела, тя може да бъде включена или изключена. WEP е замислен да даде на безжични мрежи равностойното ниво на защитата от външен достъп сравника с тази на традиционната жична мрежа.

WEP е базирана на схема за сигурност наречена RC4, която използва комбинация от код въведен от потребителя и стойност генерирана от системата. Първоначално WEP кодирането е прилагало 40 битово кодиране, 40 бита за код на потребителя и допълнително 24 бита генерирани от системата (64 бита общо). Времето е показало, че това 40 битово кодиране е прекалено лесно за декодиране и в последствие са се появили 128 битово кодиране, 152 и 256.

 
WHQL (Windows Hardware Quality Labs)

 Лабораториите на Microsoft, в които се изпробват нови продукти за съвместимост с операционните системи Windows. Ако даден продукт премине успешно тестовете, той бива сертифициран от Microsoft. Това обикновенно означава, че продуктът е напълно съвместим с дадената операционна система и не би трябвало да имате проблеми с него. Но това е само на теория.

 
Wi-Fi

Wi-Fi е индустриалното име за безжичнамрежа (WLAN), комуникационна технология обвързана със стандартите за безжично оборудване IEEE 802.11. За някои термина Wi-Fi е синоним на 802.11b защото той беше първия, които се радваше на широка популярност. Днес Wi-Fi може да се отнася за кой да е от установените стандарти 802.11b, 802.11b, 802.11g и 802.11n.

Wi-fi Alliance сертифицира доставчиците на безжично оборудване за да гарантира, че 802.11 продуктите на пазара следват многото 802.11 спецификации.

За нещастие 802.11а не е съвместин с 802.11b/g и Wi-Fi пазара остава разделен.

 
WLAN

WLAN предлага безжични мрежови комуникации на кратки разтояния използвайки радио или инфрачервен сигнал вместо кабели. Безжичните мрежи (WLAN) обикноженно разширяват традиционните жични мрежи като добавят устройство наречено access point (AP) свързано с кабел към жичнаta мрежа. Клиентските устройства комуникират с AP ползвайки безжичен мрежов адаптер, които функционира подобно на обикновения Ethernet мрежов адаптер.

Мрежовата сигурност продължава да е важен въпрос за безжичните мрежи. Случайни клиенти на безжичната мрежа трябва да бъдат възпрепятствани да се свържат към нея. Технологии като WEP увеличават сигурността на WLAN приближавайки го до това на жичната мрежа.

 
WWW (World Wide Web)

 Съвкупност от информация в Интернет, свързана с връзки, които позволяват преминаването между различни документи (страници). Web-страниците се разглеждат със специална програма, наречена \"браузър\".

 
WYSIWYG (What You See Is What You Get)

Този термин означава, че това което виждате на екрана в момента е точно начина, по който ще изглежда този документ отпечатан на принтера. Това означава същите шрифтове, със същите цветове и графика.

 
X.25

X.25 е стандарт, пакет от протоколи за комутиране на пакети през компютърните мрежи. X.25 протоколите работят във физическия, каналния и мрежовия слой (слой 1,2 и 3) на OSI модела.

Всеки X.25 пакет съдържа максимум 128 байта данни. X.25 мрежите управляват информацията събирайки я в пакети на източника, а след това получателя я разпакетира. X.25 технологията за доставка на пакети, включва не само комутиране и маршрутизиране на мрежово ниво, но също така и проверка за грешки и препращане на информацията при появата на грешки. X.25 поддържа множество едновременни разговори като мултиплицира пакетите и ползва виртуални комуникационни канали.

X.25 първоначално е проектиран преди около 30 години за да носи глас по аналогови телефонни линии (dialup мрежи).

 
Алгоритъм

Последователност от действия, необходими за да се извърши дадено дейтвие. Обикновено се използва в математиката във вид на формули и в програмирането. Един прост пример: алгоритъмът за намирането на периметър на триъгълник се явява формулата P=a+b+c.

 
Декомпресиране

Разширяване на компресиран файл или група от файлове до техния оригинален размер.

 
Дипломатическа изолация
 отстраняване, откъсване на дадена страна от нормално участие в международните отношения
 
Еmoticon / Емотикон

личица, нарисувани със символи. Използват се, за да придадат на текста емоция и да ограничат недоразуменията.

 
Интернет доставчик (Internet provider)

Организация, предоставяща възможност за включване към Интернет чрез нейните ресурси.

 
Компресия

 При компресиране се намалява обемът на дадена информация, без да се губи или с цената на малко загуби в качеството ґ. Например LPAC аудиокомпресия, при която няма загуба на качеството на звука и се постига намаляване на обема около 2-3 пъти или MP3 компресията, при която може да се постигне до над 10 пъти по-малък обем, без да има силно осезаема разлика в качеството.

 


Всички | | 8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | А | Д | Е | И | К


Термини

Календар

април 2018
пвсчпсн
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ЦСОП "Леда Милева" гр. Долни Дъбник, Дизайн на www.csopdd.com - инж.Атанас Атанасов