Исторически термини
Речник с исторически термини
Тук може да потърсите желания от вас терми и определени за него.

Започващи със Съдържащи Точно
Виж определението
Изпрати термин

Всички | А | Б | В | Г | Д | Е


А
Има 41 вкарани определения.
Страници: 1
Термин Термини и определения
Абдикациядоброволно или насилствено отказване на владетеля от престола.
 
Абсолютизъм
 форма на държавно управление, при която монархът разполага с неограничена еднолична власт, самодържавие
 
Автархия
 икономическа система, чиято цел е държавата сама да осигурява всичко необходимо за населението, като сведе до минимум вноса от чужбина.
 
Автокефалия
самостоятелно управление на вътрешните дела на поместна православна църква по отношение на Вселенската патриаршия.
 
Автократор
„самодържец”, титла на византийския василевс или название на управление (автокрация), с кояте се изразява абсолютна власт
 
Автономия
 право на самоуправление на група хора, административно обособени територии или църковни епархии по отношение на висшестоящата власт; самостоятелност при решаване на определени въпроси
 
Автохтонен коренен жител и коренно население на една страна
 
Агаряни
 (библ.) – „потомци на Агар”. С това название обикновено се обозначават арабите, по-късно турците
 
Агиография „житеепис”, книжовно творчество, посветено на християнските светци
 
Аграрен преврат
 процес на преминаване на земите на бившите турски собственици и на част от бившите държавни земи в собственост на българските селяни
 
Аграризъм
 теория, която определя земеделието като основа на икономическото и обществено процъфтяване, изискваща насърчаването му за сметка на индустрията
 
Адамитство
 християнска ерес от XIV век, чиито привърженици проповядват, че хората се раждат равни и че обществените различия са дело на човека, а не на Бога
 
Акламация
 (лат.) – израз на съгласие или одобрение на нещо чрез шумни възгласи на множество хора
 
Акциз  косвен данък върху стока за вътрешна консумация (тютюн, алкохол, захар).
 
Акче  турска сребърна монета.
 
Акънджии
леко въоръжени турски конници, чиято цел е била извършването на набези на чужда територия
 
Албигойци последователи на богомилската ерес в Южна Франция
 
Амнистия  опрощаване на наказание
 
Амулет (муска) – предмети, които дават сила и препазват от беди
 
Анали  летописи; историческо повествование, което излага събитията в хронологичен ред
 
Анархизъм
 политическа теория, според която всяка форма на държвна власт е ненужна и нежелателна. Обществото трябва да се основава на доброволното сътрудничество на хората.
 
Анархия  липса на държавна власт, безвластие
 
Анатема формула за църковно проклятие, отлъчване от църквата
 
Ангария
средновековна отработъчна поземлена рент, принудителна работа, извършвана от зависимото население, запазена и през епохата на османското владичество
 
Анексия
 насилствено пресъедниняване на област или на цяла територия на една държава към друга държава
 
Антисемитизъм
 форма на национална и верска нетърпимост, враждебно отношение и преследване на евреите
 
Антропология наука за произхода и еволюцията на човека
 
Апанаус
 форма на условна собственост, получаване през XIII-XIV век от членове или роднини на царското семейство
 
Апокриф
 средновековно произведение с религиозно-легендарно съдържание, което се отклонява от канонизираната и официално утвърдена от християнската църква литература
 
Апология  устна или писмена защита, възхвала на някакво лице, идея, учение
 
Арбитраж  решаване на спорни въпроси чрез посредничеството на трети лица
 
Аргировул  грамота със сребърен печат
 
Архиепископ
титла на висш църковен служител; върховен управител на голяма църковна единица; в църковната йерархия стои по-ниско от патриарха и по-високо от митрополита
 
Архиерей
 духовно лице с епископски сан, пръв свещенослужител (владика, епископ, митрополит, архиепископ, екзарх, патриарх)
 
Архонт
 буквално „княз”; през Средновековието с тази титла византийските автори обозначават владетелите на варварските държави; през XIII-XIV век – областните управители; през османския период – градските първенци от християнски произход
 
Асимилация уподобяване, сливане, изчезване, претопяване
 
Аскетизъм
 религиозен възглед, който проповядва трайно въздържание и отказ от житейските блага като път към нравствено съвършенство
 
Аспра византийско наименование на сребърна монета
 
Атеизъм
система от антирелигиозни, научни, материалистически схващания за развитието на природата, обществото и мисленето, насочени против религията
 
Аул военен лагер, селище у прабългарите, буквално „дворец”
 
Аянин знатен гражданин, областен управител в Османската империя
 


Всички | А | Б | В | Г | Д | Е


Термини

Календар

февруари 2018
пвсчпсн
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
ЦСОП "Леда Милева" гр. Долни Дъбник, Дизайн на www.csopdd.com - инж.Атанас Атанасов