Исторически термини
Речник с исторически термини
Тук може да потърсите желания от вас терми и определени за него.

Започващи със Съдържащи Точно
Виж определението
Изпрати термин

Всички | А | Б | В | Г | Д | Е


Д
Има 34 вкарани определения.
Страници: 1
Термин Термини и определения
Дамаскини
 български сборници с религиозно-поучителен характер (жития, разкази) от XVII-XVIII век, написани на достъпен език и предназначени за нисшето духовенство и обикновените хора. Тяхното име идва от Дамаскин Студит, който пръв пише такива сборници на гръцки език
 
Девширме
 кръвен (еничарски) данък, налаган на мъжкото немюсюлманско население на Балканския полуостров в първите векове на османското владичество
 
Демократична държава
 държава, управлението на която се характеризира с раделение на властите, неприкосновеност на собствеността и свобода на личността
 
Демокрация
народовластие; форма на държавно управление, при което юридически се признава волята на мнозинството като източник на властта, равноправието и свободата на гражданите и др.
 
Денонсиране
 отказ да се спазват условията на сключен договор; обявяване на договор за невалиден
 
Депресия
 период на застой в областта на стопанския и обществен живот
 
Дервенджии
категория население със специални задължения в Османската империя, охраняващо проходите и пътищата от разбойници, с право да носи оръжие, свободно от някои данъци и повинност
 
Деспот
 византийска висша титла, проникнала през XIII-XIV век в България, давана на управители или владетели на големи области, предимно подставеници на царското семейство
 
Десятък
 основна форма на натурална поземлена рента през Средновековието, събирана като една десета част от земеделския добив
 
Детронация сваляне от пост, от престол
 
Децентрализация
 система на управление, при която местните органи разширяват правомощията си за сметка на централната власт.
 
Джамия
 букв. „място за събиране”. Голям молитвен дом, в който мюсюлманите се събират за петъчна молитва
 
Джелепи
 закупчици на овце в Османската империя, производители на лой, пъстърма и др., едни от най-крупните търговци
 
Джизие
 общ данък, плащан от немохамеданското население в Османската империя, който по време на Танзимата се заменя с военен откуп, наречен бедел
 
Джихад  свещена война на мюсюлманите
 
Диаспора
 голяма общност от хора от една националност или етническа група, живеещи извън родината
 
Диван съвещателен орган в Осмаската империя, съвет на везирите начело със султана
 
Диктат  наравноправен международен договор, принудително наложен на по-слаба страна
 
Диктатура  неограничена власт, основаваша се на насилие
 
Династия
последователно, базирано на дадени правила наследяване на трона от владетели с общ прародител
 
Диоцез  църковно-административна област, управлявана от висш църковен служител
 
Дипломация съвкупност от действия за осъществяване на външната политика на дадена държава
 
Дискредитация
 намаляване на личностното или институционално влияние чрез огласяване на факти и документи, които показват неблагоприятни действия или изявления
 
Дискриминация
 установено със закон неравенство, унижение или подценяване на граждани поради тяхната народност, раса, религия и пр.
 
Дихотомия  процес на разделяне на две взаимноизключващи се части
 
Доганджии
 население със специални задължения, опитомяващи и отглеждащи соколи и ястреби за султанския двор
 
Догма  основно верско положение, чиато истинност не подлежи на оспорване
 
Доктрина  система от научно-философски или политически възгледи
 
Друнгарий
название, давано на военни лица с военни функции във Византия; 1) управител на морски теми; 2) началник на един от специалните отряди на столичната войска; 3) велик друнгар – адмирал на флота
 
Дуализъм  вярване в съществуването на две начала – добро и зло
 
Дуалистична държава  политическо обединение на две независими държави
 
Държавен преврат  политическа промяна във властта, извършена с неконституционни средства
 
Дядо Иван
наименование на Русия, дадено от българите, носещо значението на по-голям брат и покровител, носещо тяхната вяра и надежда за политическо освобождение
 
Дякон  първата и най-ниска степен в църковната йерархи
 


Всички | А | Б | В | Г | Д | Е


Термини

Календар

февруари 2018
пвсчпсн
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
ЦСОП "Леда Милева" гр. Долни Дъбник, Дизайн на www.csopdd.com - инж.Атанас Атанасов